JARADA-NO CO-EXISTENCE WITH…..JARADA(LP-FLYKTSODA RECORDS FLYKTR025)

 

En ensidig skiva men inte ensidig? Vad jag menar att det bara är musik på ena sidan av denna skivan men musiken är så fruktansvärt bra. De är arga och de kommer från tel Aviv och har all rätt att vara arga. Snabb musik som ligger i hardcorefacket såklart och det är inga långa låtar. Tänker både på Minor Threat på samma gång som jag tänker på anarchopunk som jag tänker på Discharge som jag tänker på….ni fattar att det är tuff musik och den här skivan komemr att rulla ofta på min skivspelare för det är så adrenalinstinnt så man blir stark som bara den av att lyssna på den faktiskt. Ett av de bättre släppen på Flyktsoda och då är ändå allt Johan släpper ut så bra. Men att få till så mycket ilska, aggression på en såpass kort skiva är bra gjort och jag känner mig helt slut efter en lyssning och det tycker jag man ska gör av den här typen av punk. Om ni bara ska köpa en skiva i år så kanske ni borde investera i just denna skiva faktiskt. För om ni inte gör det har ni missat en viktig del av punkhistorien och att band från Israel kan låta så här bra! 14/4-2023


*********

JARADA-NO CO-EXISTENCE WITH ….JARADA(LP-FLYKTSODA RECORDS FLYKTR025)

 

A one-sided disc but not one-sided? What I mean is that there is only music on one side of this record but the music is so terribly good. They are angry and they come from Tel Aviv and have every right to be angry. Fast music that is in the hardcore style of course and there are no long songs. Thinking both of Minor Threat at the same time as I think of anarchopunk as I think of Discharge as I think of....you get that it's tough music and this record will roll often on my turntable because it's so adrenaline fueled so you get strong as just that of listening to it actually. One of the better releases on Flyktsoda and then everything Johan releases is still so good. But to get so much anger, aggression on such a short record is well done and I feel completely exhausted after a listen and I think you should do that of this type of punk. If you are only going to buy one record this year, maybe you should invest in this particular record actually. Because if you don't, you've missed an important part of punk history and that bands from Israel can sound this good! 14/4-2023