JAQEE-NOVELLE DÁMOUR(CD-JAQEE 002) Med Mattias Hellberg, Ludde(från International Noise Conspiracy) bland andra så kör Jaqee sin musik. Nja…inte riktigt min musik faktiskt….det är lite afrika-stil över det och det är en hel del rytmer men jag skulle nog inte viljan kalla detta reggae eller så utan det är mer soul över detta och det har aldrig riktigt varit min grej. Kommer säkert att spelas en del på radio men för min del blir det nog inte så mycket spelningar av denna.(FEM) 22/10-07

JAQEE-NOVELLE DÁMOUR(CD-JAQEE 002) With Mattias Hellberg, Ludde(from International Noise Conspiracy) among others so does Jaqee her music. No….not really my cup of tea actually….it´s a little bit Africa-style over the music and it´s a lot of rhytms but I don´t want to call this reggae or so and it´s more soul which is the thing nad that have never been my cup of tea. Will surely be played a lot on radio but for me it will not be so many plays of it on my stereo.(FIVE) 22/10-07