JANUARY STAR-HOME WITHOUT A HEART(CD-GENET RECORDS GEN 1237) Genet är ju kända för sina tuffa releaser men de överraskar ibland som med January Star. Deras musik är väl inte jättetuff precis utan drar sig mer till Emocore än vad det handlar om den vanliga hardcoren som vi är vanlig med när det gäller Genet Records. Jag gillar dessa tyskars sätt att bygga upp en stämning med musiken så det känns nästan som man väntar på någonting hela tiden. och det man väntar på är en trevlig överraskning.(SJU)  2/8-00 JANUARY STAR-HOME WITHOUT A HEART(CD-GENET RECORDS GEN 1237) Genetis know for their tough releases but they can surprise  sometimes which they do with January Star. Thier music isn´t very tough and they more sound like emocore. more than it´s all about the usual hardcore that it´s use to be on Genet Records- I like these germans way of build a up a way of feelings in which you whole the time feels like waiting for something nice in a peculiar way.(SEVEN)  2/8-00