JACK CRUSHER-SALT IN THE WOUND(MINI-CD 9TH CIRCLE)

Mer polsk musik i metallfacket….den här gruppen har ett sound som påminner mig om något men kan inte riktigt komma på vad det är. Men jag kan påminna mig själv om att jag gillar detta riktigt mycket. Titellåten är en riktigt bra låt som jag kommer att spela ofta för denna har ett sound som inte är som alla andra måste jag säga. Jag tror att ni som gillar thrashmetal kommer att uppskatta denna gruppen riktigt mycket för det är precis den typen av musik som spelas.  Som helhet är det ju tyvärr bara tre låtar men det låter bra och jag vill ha mer! 15/2-2016
 

******
JACK CRUSHER-SALT IN THE WOUND(MINI-CD 9TH CIRCLE)

More Polish music in metal style ... .This group has a sound that reminds me of something but can not quite figure out what it is. But I remind myself that I like this a lot. The titlesong is a really good song that I will play often and this is a sound that is not like any other, I must say. I think you who like thrash metal will appreciate this group really a lot beacuse it is exactly the type of music which is played. As a whole, it's unfortunately only three songs, but it sounds good and I want more! 15/2-2016 
JACK CRUSHER-ROCK ON LIVE 2015(MINI-CD ROCK REBELIA)

Sex livelåtar med den polska gruppen Jack Crusher kanske kan hjälpa mig lite till att få en klarare bild av gruppen. Hälften är med på den andra skivan jag fick och alltså tre ”nya” låtar…Det är en riktigt bra inspelning och man här nästan inte att det är en liveinspelning. Jag tycker om deras tunga musik och jag tycker de besitter riktigt bra kvalitéer och helt klart en grupp att hålla öron och ögon öppna för. Jag skulle bara vilja höra mer låtar med gruppen men jag tror att polen är ett land som kan tillföra mycket till den hårda musikvärlden. Jag har inte hört så mycket metal från Polen med denna grupp gillar jag och Fanthrash var det väl de hette…15/2-2016 

******
JACK CRUSHER-ROCK ON LIVE 2015(MINI-CD ROCK REBELIA)

Six live songs with the Polish group Jack Crusher might help me a little bit to get a clearer picture of the group. Half of them are on the second disc I got and then it is three "new" songs ... It's a really good record and you can almost not believe it is a live recording. I like their heavy music and I think they possess really good qualities and clearly a group to keep ears and eyes open for. I would just like to hear more songs with the group but I think that Poland is a country that can bring a lot to the hard music world. I haven´t heard so much metal from Poland but this group I like and Fanthrash it was well they were called ... 15/2-2016