IT´S FOR US-SOMETHING HAS TO GIVE(MINI-CD)

 

En svensk grupp som enligt utsago ska spela postpunk. Inledningsvis tycker jag att gitarrslingorna låter som en blandning av Kent och U2 och Killing Joke när de lät som poppigast..Siouxsie and the Banshees känns också som om de har haft en stor roll när de här gruppen har gjort musik men det kan säkert vara så att de aldrig hört de överhuvudtaget. Skitsamma med alla referenser för nu koncentrerar vi oss på att det är en egen grupp och de gör musik som berör. Det är absolut ingen punk utan postpunk är säkert en bra beskrivning på detta och det finns inte så många svenska grupper som låter så här. Det de ska ha mest cred för tycker jag är att de gör en sorts musik som jag inte tror är jättestor i Sverige just nu bara för att de själva gillar den så mycket och skiter i trender etc..16/3-2016


*******

IT´S FOR US-SOMETHING HAS TO GIVE(MINI-CD)

A Swedish group which reportedly will play post-punk. Initially, I think the guitar loops sound like a mixture of Kent and U2 and Killing Joke when they sounded like most popish...Siouxsie and the Banshees also feels as if they have had a major role when this group has done music but it can certainly be as that they never heard the group. Never mind all the references for now we are concentrating on this group and they make music that touches. There is absolutely no puk here but post-punk is certainly a good description of this and there are not many Swedish groups that sounds like this. There they will have the most credit for, I think is that they make a kind of music that I do not think is huge in Sweden right now just because they like it so much and do not care about trends etc..16/3-2016