IT´S EVERYONE ELSE-PIROUTTE(LP-NOISE APPEAL NOISE 125)

 

Gruppen kommer efter vad jag förstår från Slovenien. Det är tungt på ett skönt sätt och trummorna vilar tunga över oss inledningsvis. Kanske inte så mycket melodier i Goddess of Hallways men som sagt jävligt tungt och det gillar jag. Precis när jag skrev det så kom ju självklart melodierna in i bilden Jag älskar de tunga trummorna och de fortsätter och jag fick denna på CD men får nog skaffa den på vinyl när den komemr för det skulle vara intressant att hora de tunga trummorna på en vinylspelare.  Det känns som en desperat typ av musik och det tilltalar mig faktiskt och låtarna känns som ett rop på hjälp på ett skumt sätt och hjälper till gör jag gärna om de vill ha bra reklam för skivan. De använder bara synthar, samplers och sång på skivan och det känns ändå som ett naturligt ljud när man lyssnar på skivan. Min favoritlåt på skivan är nog titellåten för det dystopia soundet skulle passa så bra in i en Tv-serie om en framtida tom värld på något sätt…..Hela skivan skulle kunna vara ett soundtrack till en sådan film…kolla in! 10/6-2022


*******

IT´S EVERYONE ELSE-PIROUTTE(LP-NOISE APPEAL NOISE 125)

The group comes from what I understand from Slovenia. It's heavy in a nice way and the drums rest heavy on us initially. Maybe not so much melodies in Goddess of Hallways but as I said damn heavy and I like that. Just when I wrote it, of course the melodies came into the picture I love the heavy drums and they continue and I got this on CD but I will probably have to get it on vinyl when it came because it would be interesting to whore the heavy drums on a vinyl player. It feels like a desperata kind of music and it actually appeals to me and the songs feel like a cry for help in a shady way and I'm happy to help if they want good advertising for the record. They only use synths, samplers and vocals on the record and it still feels like a natural sound when listening to the record. My favorite song on the record is probably the title song because the dystopian sound would fit so well into a TV series about a future empty world somehow..... The whole album could be a soundtrack to such a movie... check out! 10/6-2022

IT´S EVERYONE ELSE-HEAVEN IS AN EMPTY ROOM(CD/LP NOISE APPEAL NOISE 48)

 

Detta är en österrikisk grupp som består av två människor, två sångare, två synthar och trumljud och samplingar. Detta låter inte på beskrivningen som om detta vore något för mig. Men när skivan börjar så tycker jag mig gilla det med en gång för inledande Patterns är en riktigt trevligt domedagslåt eller i varje fall får man känslan av domedag på något sätt när man lyssnar till denna låt som har mycket mer ljud än jag någonsin kunde tänka mig. Tänker på någon tidig Ultravox-låt eller något sådant. Jag gillar den desperata sången som passar ypperligt in på den här typen av ganska desperat musik och varför inte låna gruppen ett eller två öron. Carter(The Unstoppable Machine) är en annan grupp jag gillade mycket när det begav sig och det ligger faktiskt inte så långt ifrån dem….kolla in! 15/12-2016


*******

IT´S EVERYONE ELSE-HEAVEN IS AN EMPTY ROOM(CD/LP NOISE APPEAL NOISE 48)

This is an Austrian group consisting of two people, two singers, two synthesizers and drum sounds and samples. This does not sound at the description as if this were something for me. But when the disc starts so I think I like it a time for initial Patterns is a really nice doomsdaysong or at least get the feeling of doomsday in some way when you listen to this song that has much more noise than I could ever imagine . Thinking of some early Ultravox song or something. I like the desperate song that fits superbly into this kind of rather desperate music and why not borrow the group one or two ears. Carter (The Unstoppable Machine) is another group I liked a lot in the days and it is actually not that far from them ... .check it out! 15/12-2016