IT´S EVERYONE ELSE-HEAVEN IS AN EMPTY ROOM(CD/LP NOISE APPEAL NOISE 48)

 

Detta är en österrikisk grupp som består av två människor, två sångare, två synthar och trumljud och samplingar. Detta låter inte på beskrivningen som om detta vore något för mig. Men när skivan börjar så tycker jag mig gilla det med en gång för inledande Patterns är en riktigt trevligt domedagslåt eller i varje fall får man känslan av domedag på något sätt när man lyssnar till denna låt som har mycket mer ljud än jag någonsin kunde tänka mig. Tänker på någon tidig Ultravox-låt eller något sådant. Jag gillar den desperata sången som passar ypperligt in på den här typen av ganska desperat musik och varför inte låna gruppen ett eller två öron. Carter(The Unstoppable Machine) är en annan grupp jag gillade mycket när det begav sig och det ligger faktiskt inte så långt ifrån dem….kolla in! 15/12-2016


*******

IT´S EVERYONE ELSE-HEAVEN IS AN EMPTY ROOM(CD/LP NOISE APPEAL NOISE 48)

This is an Austrian group consisting of two people, two singers, two synthesizers and drum sounds and samples. This does not sound at the description as if this were something for me. But when the disc starts so I think I like it a time for initial Patterns is a really nice doomsdaysong or at least get the feeling of doomsday in some way when you listen to this song that has much more noise than I could ever imagine . Thinking of some early Ultravox song or something. I like the desperate song that fits superbly into this kind of rather desperate music and why not borrow the group one or two ears. Carter (The Unstoppable Machine) is another group I liked a lot in the days and it is actually not that far from them ... .check it out! 15/12-2016