ISOLATION YEARS-COVER THE DISTANCE(CD-NONS RECORDS NONSCD 130/AMIGO) Nurse hands måste bli en hit(läs radioplåga) för den låten har alla möjligheter till det. Här finns Beatlesharmonier blandat med indiedito och jag tycker mig höra lite Tom Petty här också. Isolation years växer för varje skiva och helt klart är att de känns som ett intressant band och man kan undra hur Sverige kan få fram alla dessa bra band och artister i olika stilar. Lekfullt och riktigt mysigt är det på den här skivan och en grupp som XTC(kommer någon ihåg dem) är en grupp som kommer upp för mig när jag hör detta! Typisk radiomusik utan för att den delen vara tråkig och mainstream om ni förstår vad jag menar.(SJU) 24/2-05

ISOLATION YEARS-COVER THE DISTANCE(CD-NONS RECORDS NONSCD 130/AMIGO)  Nurse hands must be a hit(read radiohit) because this song have all possibilities to be that, Here it is Beatles harmonies mixed with indiestuff and I think that I hear some Tom petty also. Isolation Years grows for every record and really clear is that this is an interesting band and you can wonder how Sweden can get foreward all these good bands and artists in different styles. Playful and really cosy is it on this record and a group like XTC(does anyone remember them?) comes up for me when I hear this. Typical radiomusic is this but not in the boring way and without being mainstream if you understand what I mean.(SEVEN) 24/2-05
ISOLATION YEARS-INLAND TRAVELLER(CD- STICKMAN RECORDS PSYCHOABLE 0343/STARTRACKS)Var fan ligger Sävar? Därifrån är i alla fall Isolation years. En ny bekantskap för mig och det är helt perfekt för mig såhär första morgonen efter flygattackerna mot USA: Lite sådär lagom melankoliskt och dramatiskt och i Talking back wards låter de lite som Soundtrack of our lives och det är säkert ett gott betyg för gruppen. Annars så är det ganska svårbeskrivbart helt klart. Men det är klart att det är indie men inte vilken som helst. Startracks lyckas hitta mycket intressanta saker och vi hoppas att de fortsätter med det(ÅTTA) 12/8-01 ISOLATION YEARS-INLAND TRAVELLER(CD- STICKMAN RECORDS PSYCHOABLE 0343/STARTRACKS)Where the hell is Sävar? From there is in every case Isolation Years. a new thing for me and they´re perfect a day like these, the first morning after the planeattacks against USA. A little melancholy and dramatic and in Talking backwards they sound a little like Soundtrack of Our lives and that´s good to hear for the group I think.Otherwise there´s very hard to describe their music but of course its´indie but not which indie like everybody else. Startracks succeed to find interesting bands all the time and I hope they continue to do that(EIGHT) 12/8-01