IRON WALRUS-INSIDIOUS BLACK SEA(CD-REDFIELD RECORDS 093)

7 låtar från Redfield Records och jag kan tänka mig att det borgar för tuff och hård musik för det brukar det göra…Det är riktigt tungt det som Iron Walrus pysslar med och det gillar jag. Jag tycker mig höra en hel del grupper här. Tidiga Killing Joke, Ministry, hardcore, lite metal…jag tycker det är intressant att det finns så många arga grupper egentligen i världen och man kan ju undra vad det beror på egentligen. Jag tycker ju i och för sig personligen att det är ett bra sätt att få ut en del ilska själv genom att lyssna till sådan här musik så jag förstår att andra grupper gör det också. Erdbeemund är väl på tyska och är mest ljud från sångaren och inte så mycket text(eller rättare sagt pratar han fram tyska fraser) …17/9-2014

*******

IRON WALRUS-INSIDIOUS BLACK SEA(CD-REDFIELD RECORDS 093)

7 songs from Redfield Records and I can imagine that it ensures tough and hard music for it use to do it ... It is really heavy it as Iron Walrus're up to and I like that. I think I hear a lot of groups here. Early Killing Joke, Ministry, hardcore, some metal ... I think it's interesting that there are so many angry groups really in the world and one can only wonder why that is really. I think of course in itself personally think it is a good way to get out some anger yourself by listening to this kind of music so I understand that other groups do too. Erdbeemund are well in German and is the most sound from the singer and not so much text (or rather, he talks up German phrases) ... 17/9-2014