IRONIC BASTARDS-WHAT REMAINS(MINI-CD)

Den här gruppen spelar hardcore tycker jag men det finns en hel del influenser från metal i alla fall inledningsvis men efter hand blir det endast hardcore tycker jag och riktigt bra sådan också. Jag tror att ni som är inne på hardcore på amerikanskt vis kommer att älska denna grupp för det är inte så långt ifrån andra amerikanska Hc-grupper och jag gillar deras körer etc som får mig att tänka lite på annan musik också och de ger en annan dimension till musiken tycker jag. Synd att det inte var mer än fem låtar på skivan…25/2-2015

*******

IRONIC BASTARDS-WHAT REMAINS(MINI-CD)

This group plays hardcore, I think there are a lot of influences from metal in all cases initially but gradually it becomes only the hardcore I think and really good one too. I think you are inside the hardcore on the American way will love this group because it is not so far from other US Hc-groups and I like their choirs etc which makes me think a bit about other music, too, and they provide a different dimension to the music, I think. Too bad there was not more than five songs on the record ... 25/2-2015