INVISIBLE EYES-LAUGH IN THE DARK(CD-BOMP RECORDS BCD4096-2) Hörde jag någon säga Cramps? Hörde jag någon säga Meteors? Hörde jag någon säga 60-tal? Kanske var det medlemmarna i Invisible Eyes som sade allt detta och frågade allt detta. Tänk er i alla fall blandningen av dessa saker i deras musik. Mer än okej är det även om jag kanske skulle vilja ha ett lite mer tidstypiskt sound kanske men man kan ju inte få allt. Kul ändå att höra att det finns grupper som ligger i denna fåra för de som gillar detta och Crampsmusik är trevligt ibland.(SEX)13/12-05

INVISIBLE EYES-LAUGH IN THE DARK(CD-BOMP RECORDS BCD4096-2) Did I hear someone say Cramps? Did I hear someone say Meteors? Did I hear someone say 60´s? Maybe it was the members in Invisible Eyes which said all this and asked all these questions. Imagine anyway the mix of these things in their music. More than ok even if I want them to have some more timetypical sound maybe but you can´t get everything. It´s fun to hear that there´s groups which in this style for the people who like this and some Crampsmusic is really nice sometimes.(SIX) 13/12-05