INTROSPEKTIVET-ATT FÅ FLYGA BORT(LP-KAMEL RECORDS KAMEL 037)

Jag vill först säga tack Jojje för den här skivan och att du tänkte på mig när skivan bara kommer i 200 ex. Jag är dig evigt tacksam. Jag är tacksam för att få höra dina skivor och höra dina vackra smärtsamma texter. Att sedan musiken du gör är riktigt bra också gör ju inget. Visst hörs Thåström-influenser men är det så konstigt när vi alla punkare har växt upp med Ebba, Imperiet och Thåström. När jag säger det så menar jag självklart inte att Introspektivet låter som om Thåström gjort en ny skiva utan här är det deras egen stil i första rummet. Jag älskar texterna som är som poesi och visst kanske inte alls så positiva men en konstnär är väl aldrig positiv ;-). Jag gillar det meditera soundet och skivan är en skiva som jag kommer att lyssna på om och om igen, var så säkra på det. Det känns så befriande att inte all musik är gjord för hitlistorna utan att det finns musik som görs av kärlek till musiken och det har Jojje och Micke gjort på den här skivan. Att skivan bara görs i 200 exemplar är ju skamligt…en sådan här skiva skulle sälja minst i 50000 tycker jag. Missar ni Introspektivet missar ni kryddan i livet och det är skönt ta lugna ner nerverna med gruppen som är ganska lugn men ändå så lyser punken där i bakgrunden som en fin lanterna. 8/9-2023


*********

INTROSPEKTIVET-ATT FÅ FLYGA BORT(LP-KAMEL RECORDS KAMEL 037)

I first want to say thank you Jojje for this album and that you thought of me when the album only comes in 200 copies. I am eternally grateful to you. I am grateful to hear your records and hear your beautiful painful lyrics. The fact that the music you make is really good also doesn't matter. Sure, Thåström influences are heard, but is it so strange when we all punks have grown up with Ebba, Imperiet and Thåström. When I say that, I obviously do not mean that Introspektivet sounds as if Thåström made a new album, but here it is their own style in the first place. I love the lyrics that are like poetry and certainly maybe not so positive but an artist is never positive ;-). I like the meditating sound and the record is a record that I will listen to over and over again, so be sure of it. It feels so liberating that not all music is made for the charts, but that there is music that is made out of love for the music and Jojje and Micke have done that on this album. The fact that the album is only made in 200 copies is shameful... A record like this would sell at least in 50000 I think. If you miss the Introspektivet, you miss the spice of life and it is nice to calm down your nerves with the group which is quite calm but still the punk shines there in the background like a nice lantern. 8/9-2023

INTROSPEKTIVET-KAMIKAZEBLICKAR(CD-INTRO002)

 

Introspektivet med Jojje Löfroth i spetsen ger oss 14 låtar. Detta är tydligen deras andra skiva och jag skulle gärna lägga vantarna på den första skivan också. Texterna är det första jag läser igenom och det är någon slags poesi som är svårbeskrivabra men det jag kan säga är att det inte är låttexter som är direkta utan man får tänka efter lite grand när man hör dem. Inte så att det är en massa svåra ord men mer fragment av vacker poesi. Vi avlivade vår katt för några dagar sedan och här sjunger Jojje om sin hund avlidna hund Lita på ett träffande sätt i En del av mig. Det är många artister som jag tänker på när jag lyssnar på Introspektivet och det är Thåström, Adam Nilsson, Mäbe etc. Men det är inte konstigt att man influeras och den här typen av musik är en egen stil på något sätt. Jag vet inte vad man ska kalla musikstilen ….shoegazepunk? det är ju egentligen skitsamma för den här suggestiv och medryckande musiken är något för alla och även om det kanske inte blir en hit hemma hos alla så tror jag att det kan pigga upp vilken person som helst. Jag kan se mig en bakfylledag att jag sätter på denna skiva får att döva ångesten…I och för sig brukar jag inte ha baksmälla. Musiken kanske låter svår men är väldigt enkelt att ta till sig….kolla in! “Fixar inte mallar, jag är improvisation” är en suverän textrad. 19/10-2022


********

INTROSPEKTIVET-KAMIKAZEBLICKAR(CD-INTRO002)

 

Introspektivet with Jojje Löfroth in the lead gives us 14 songs. This is apparently their second record and I'd love to get my hands on the first record as well. The lyrics are the first thing I read through and it's some kind of poetry that is hard to describe but what I can say is that it's not song lyrics that are direct but you have to think a little bit when you hear them. Not that it's a bunch of difficult words but more fragments of beautiful poetry. We euthanized our cat a few days ago and here Jojje sings about his dead dog Lita in an apt way in En del av mig. There are many artists that I think of when I listen to Introspektivet and it is Thåström, Adam Nilsson, Mäbe etc. But it's no wonder you're influenced and this kind of music is its own style in some way. I don't know what to call the style of music....shoegazepunk? It's really because this suggestive and catchy music is something for everyone and although it may not be a hit at everyone's house, I think it can cheer up any person. I can see myself on a hangover day that I put on this record makes deafen the anxiety... In and of itself, I don't usually have a hangover. The music may sound difficult but is very easy to absorb....check out!  "Don't fix templates, I'm improvisation" is a superb line of text. 19/10-2022