INTOXICATION-REBELS TILL WE DIE(CD) Holländska gruppen Intoxication är en riktigt tuff grupp, de låter arga som bara den men det gör de bara gott. 17 låtar av deras trevlig hardcoreliknande punk och de ligger som ni förstår någonstans mellan hardcore och punk och många av influenserna kommer säkert från tidigt engelskt 80-tal och de grupper som utgjorde den vågen, jag menar då Exploited, GBH och den typen av band. Inget fel med influenser när man ändå använder de på detta superba vis. När ilska går över till punkmusik så brukar det bli bra och Intoxication är inget undantag. De kör en cover Give us a future och det bevisar väl än mer min tes med influenserna?(ÅTTA) 14/1-09

INTOXICATION-REBELS TILL WE DIE(CD) The dutch group Intoxication is a really tough group which sounds angry but that makes them good. 17 songs of their really nice hardcorestyle punk and they´re somewhere between as you understand punk and hardcore and many of the influences comes surely from the the early English 80´s and the groups which made that wave, then I mean bands like Exploited, GBH and those type of bands . Nothing wrong with influences when you use it in this superb way. When anger goes over to punkmusic so will it often become good and Intoxciation isn´t any conclusion. They do a cover Give us a Future and that is another proof which I ahd with the influences.(EIGHT) 14/1-09