INTERSPHERE-HOLD ON, LIBERTY(CD-SPV 260002/PLAYGROUND)

Att titta på skivomslaget ger egentligen ingen information om hur detta skall låta.  Jag trodde det skulle vara mer psykedeliskt än vad det var för här handlar det om en ganska snäll typ av emo eller vad man skall kalla det. Lite svävande musik på något men ibland blixtrar det till lite grand och det beror nog en del på sångaren faktiskt för hans sätt att sjunga  i en låt som We are till exempel gör att musiken blir mer intressant än vad jag trodde att det skulle vara.  Riktigt okej musik faktiskt och ni som gillar snällemo borde kolla in detta….med en gång. 20/3-2012

*******

INTERSPHERE-HOLD ON, LIBERTY(CD-SPV 260002/PLAYGROUND)

To look at the cover on the record doesn´t help me to understand which type of music this could be. I thought it would be more psychedelic than what it is and it´s more about some sirt of calmer emo or what to call this. A little bit of music which is bubbling in some way and sometimes it´s really good and that depends on the singer actually and his way to sing in a song like We are for example and that make the music more interesting than I thought it would be. Really Ok music actually and if you like calmemo should you look after this…at once. 20/3-2012