INTERRUPTERS-FIGHT THE GOOD FIGHT(CD-HELLCAT 0533-2/PLAYGROUND)

********

Med hjälp både från Rancid och Green Day så spelar sig Interrupters sig igenom denna 12-låtars skiva. Alla låtar är skrivna av Interrupters och Tim Timebomb och det är då man förstår att det låter en hel del Rancid men med kvinnlig sångerska och det blir nästan så att Interrupters överträffar Rancid just därför för jag älskar kvinnlig sång i punkmusik. De här 12 låtarna skriker av attityd, punk och rytmiska takter och lägg till detta en underbar röst som är perfekt till den här typen av musik. Körerna sitter där de ska också och jag sjunger med av glatta livet även om jag inte hört låtarna innan och ni förstår att det är ganska lätt musik att ta till sig när det blir så här. Jag blir så jävla glad av deras musik och att inte denna grupp har blivit större är ett under för mig men nu är det dags tror jag! För er som aldrig hört dem och gillar skapunk så finns det inget att tveka över……investera! 28/1-2019


********

INTERRUPTERS-FIGHT THE GOOD FIGHT(CD-HELLCAT 0533-2/PLAYGROUND)

With help from both Rancid and Green Day, Interrupters play through this 12-song record. All songs are written by Interrupters and Tim Timebomb and that is when you understand that it sounds a lot of Rancid but with female singer and it almost happens that Interrupters surpass Rancid precisely because I love female singing in punk music. These 12 songs scream with attitude, punk and rhythmic beats and add to this a wonderful voice that is perfect for this type of music. The choirs sit where they are too and I sing along with all my life even though I didn't have heard the songs before and you understand that it is quite easy music to absorb when it gets this way. I'm so fucking happy when I hear their music and that this group has not become bigger is a miracle for me but now it's time I think! For those of you who have never heard of them and like to have fun, there is nothing to hesitate about ... invest in this! 28/1-2019

INTERRUPTERS-SAY IT OUT LOUD(CD-HELLCAT RECORDS HELL 0529-2A/PLAYGROUND)

 

Jag har först svårt att säga om det är en kvinnlig sångerska eller en kille med ljus röst men när jag ser bilder och namn(Aimee) så förstår jag. Det finns en hel del rytmer i deras musik och det är ju ska som har blandats in i deras punkiga stil. Visst finns här Rancid till exempel men självklart finns här tidiga No Doubt också men då på ett mycket punkigare sätt och detta uppskattar jag verkligen. Det svänger otroligt mycket och jag blir så glad när jag hör denna typ av musik och det är inte ofta jag känner för att dansa men det känner jag nästan för när det gäller denna grupps musik. Inte svårt att sätta på skivan igen precis för det är den typ av musik man gärna gör det med. De 14 låtarna är alla små hits i världen av skapunk och Aimee sjunger så jävla bra och hennes röst bär faktiskt spår av Tim Armstrong eller någon annan med lite raspig röst och jag skiter i er nu…för nu kommer jag att dansa lite grand och då är det fara å färde…..22/9-2016


********

INTERRUPTERS-SAY IT OUT LOUD(CD-HELLCAT RECORDS HELL 0529-2A/PLAYGROUND)

I have first difficulties to say if it is a female singer or a guy with a light voice, but when I see the picture and the name(Aimee), I understand. There are a lot of rhythms in their music, and that's ska which have been mixed into their punky style. Certainly there is Rancid, for example, but of course it is early No Doubt, too, but then in a much punkier way and that I really appreciate. It swings a lot, and I will be so happy when I hear this kind of music and it's not often I feel like dancing but I feel almost that when it comes to this group's music. Not hard to put on the record again just because that's the kind of music you love to do it with. The 14 songs are all small hits in the world of skapunk and Aimee sings so damn good and her voice actually carry traces of Tim Armstrong or anyone else with a little raspy voice and I do not care about you now ... for now I will dance a little and then it is danger on foot ... ..22/9-2016