INERDZIA-SASSO CARTA FORBICE(CD-DEROTTEN RECORDS DERCD 021) Jag gillar ju när punkgrupper sjunger på sitt hemspråk och det gör ju den här italienska gruppen på varje låt. Tjejen som sjunger låter förbannad och musiken är välspelad. Det går ganska snabbt men är riktigt melodiöst och svårt att beskriva eller jämföra med någon annan grupp. Lite Action/Pact kanske för att säga något men jag är inte riktigt säker. Men jag tycker det är så skönt när musiken snabbspelas såhär men ändå har lite struktur och har en uppenbar mening med vad de gör. Ett favoritband redan nu och när sedan en bas likt Eaters bas från förr hörs i Strade Storte blir det riktigt bra! (SJU) 25/2-08

INERDZIA-SASSO CARTA FORBICE(CD-DEROTTEN RECORDS DERCD 021) I like when punkgroups sings in their own language and that does this Italian group in every song. The girl who sings sounds angry and the music is wellplayed. It goes really fast but it´s anyway really melodic and it´s hard to describe or compare with any other group. A little bit Action/Pact maybe just to say something but I´m not really sure. But I think that´s really nice when the music is fastplayed in this way anyway have some sort of structure and they have a meaning about what they´re doing. A favouriteband already and when they have a bass like Eaters bass from the past which is heard in Strade Storte it becomes really good.(SEVEN) 25/2-08