INSTIGATORS-DINE UPON THE DEAD(CD-BLACKFISH ORCA 019) Jag vet att jag intervjuade Instigators för många år sedan och att jag avgudade dem då. Därför är det roligt att lyssna på dem igen i och med att Blackfish släpper ut någon sorts samling på detta vis. Instigators spelade en ganska annorlunda form av punkrock utan att vara skitkonstiga. De 24 låtarna här visar upp alla möjliga delar av gruppen men det stora med gruppen är/var att de vågade spela denna lite speciella stil och gjorde det med bravur. Man kanske kan säga lite Subhumans eller något sådant för att man skall förstå var de låg ungefär. Jag tror mycket berodde på sångaren och hans lite annorlunda röst. Kolla in detta för ni kommer inte att bli besvikna.(SJU) 6/5-03

INSTIGATORS-DINE UPON THE DEAD(CD-BLACKFISH ORCA 019) I know that I interviewed Instigatiors many years ago and then I adored them. Therefor it´s fun to listen to them again because of the fact that Blackfish have dome some sort of compilation in this way. Instigators played a really different form of punk without being so fucking odd. The 24 songs shows us a lot of different punkstyles and the big thing with the group was/is that they dared to play their odd style and they did it good. I can say that they sound a little like Subhumans or something like that so you can understand where they were musically. I think that much depends on the singer and his different voice. Please check this out because you won´t be disappointed.(SEVEN) 6/5-03