INSERTS-KOMM HER(SINGEL HUNDEMANN RECORDS HMR03)

Finns bara 500 ex av denna och jag fick 292 på min skiva. Tysk grupp här det som ni kanske förstår på titeln på skivan. När jag ser hur gruppen ser ut så tänker jag på gamla svenska 80-tals grupper från Sverige som Pink Champagne, Mögel etc. Musikaliskt är det kanske inte så långt ifrån dessa heller för det är ganska simpel punkmusik som vi får men det tar inte ifrån dem att det är riktigt bra och det finns verkligen känsla för det det de gör och de här tjejerna skulle jag vilja höra mer av eftersom det är charmigt på ett mycket varmt sätt..Hur låter de då? Svårt att beskriva…det är punk! 5/12-2014

********

INSERTS-KOMM HER(SINGEL HUNDEMANN RECORDS HMR03)

There are only 500 copies of this and I got 292 on my record. German group here that you might understand the title on the record. When I see how the group looks like, I think of old Swedish 80th century groups from Sweden, Pink Champagne, Mögel etc. Musically, it is perhaps not so far from them either, because it is quite simple punk music that we get but it does not take away from them that it is really good and there is really feeling for what they do and these girls I would like to hear more because it is charming in a very warm way..How do they sound? Hard to describe ... it's punk! 5/12-2014