INSALUBRE HARDCORE-VIVENDRE SOFRENDEM, SOBREVIVENDE DO RAOS(MINI-CD)

Hardcore kanske är för snällt att kalla detta för det är mer en typ av grindcore eller något liknande. Det går i alla fall jävligt fort och jag uppskattar det väldigt mycket ändå eftersom man faktiskt hör sångaren bra och det finns konstigt nog melodier i deras musik. Men som sagt det går väldigt fort och jag kan tänka mig att en måndagsmorgon kunde börjat bättre men nu är jag i alla fall vaken …helt klart. För den här typen av ”vansinnig musik är något som jag uppskattar mycket när jag är på rätt humör och det verkar jag vara idag. Trummisen får jobba  på som, bara den i alla fall och jag skulle inte vilja vara trummis i ett sådant här band. Eller det kanske man skulle bli…man skulle bli väldigt vältränad i alla fall. 10/11-2014

******

INSALUBRE HARDCORE-VIVENDRE SOFRENDEM, SOBREVIVENDE DO RAOS(MINI-CD)

Hardcore might be too nice to call this, it's more a kind of grindcore or something similar. It goes anyway damn fast and I appreciate it very much anyway because you actually hear the singer well and there are strangely melodies in their music. But as I said it is going very fast and I would imagine that on a Monday morning could not have started any better but now I'm awake anyway ... clearly. For this kind of "mad music is something I appreciate very much when I'm in the right mood and it seems to me to be today. The drummer has to work on that, only it anyway and I would not want to be a drummer in a band like this. Or perhaps it would be ... it would be very fit anyway. 10/11-2014