INHALE-KÄNN PÅ DET(CD-KICK MUSIC KICKCD 165) Jag hade ju hört tre låtar innan med gruppen och de var väl sådär. Men när man nu hör helheten så finns det inte bara likheter med LOK utan med många andra amerikanska grupper. Men allt framförs ju på svenska och det skall de ha en stor eloge för. Det är tuffa killar vi har med att göra här och även om det som sagt finns likheter med LOK så känns det faktiskt fräscht men många gånger kanske de överdriver hårdheten.(SJU) 2/5-02

INHALE-KÄNN PÅ DET(CD-KICK MUSIC KICKCD 165) I have heard three songs before from this group and they weren´t so good. But when you hear the wholeness it´s not only similarities with LOK because it´s some similarities with some american groups too. But everythings is singed in swedish and that must they have thank you for. It´s tough guys were having here and even if it´s similarities with LOK it feels fresh but many times they mave overdrive the hardness(SEVEN) 2/5-02
INHALE-KÄNN PÅ DET(TRE LÅTARS PROMO CD-KICK MUSIC PROCS164) Va bra detta var sade min sambo med en ironisk röst. Ja , kanske det inte är så bra för Inhale försöker kopiera LOK lite grand kan man tycka. Men det är klart att jag gillar detta på grund av att det är svenska texter till hård musik för det är ju egentligen ganska ovanligt. Väntar med att säga vad jag tycker helt tills jag hör hela skivan(SEX) 14/4-02 INHALE-KÄNN PÅ DET(TRE LÅTARS PROMO CD-KICK MUSIC PROCS164) Oh this is fucking good said my girlfriend with an ironic voice. Yeah, maybe it´s not so good because Inhale tries to copy LOK a little you maybe think. But I like this a little because it´s unusual with bands which sings in swedish to hard music. I wait to say what I really think to I hear the whole record.(SIX) 14/4-02