INFINITE WASTE-GHOST TOWN(CASSETTE)

Jag satte denna grupp under genren tuffare metall och det passar nog bra egentligen för det är snabba saker som gruppen ger oss. Det är nästan lite grind ibland över musiken men det som förvånar mig mest är att sången hörs så bra som den gör för det brukar annars vara ett problem för många av dessa band som spelar så här. Trummisen får jobba på utav bara fan och helt klart har han en jobbig dag på jobbet när de spelade in. Jag vet inte riktigt vad jag skall jämföra med men de har tagit det tyngsta från punken, det tyngst från metallen och gjort det till något exceptionellt bra och hårt här.

*******

INFINITE WASTE-GHOST TOWN(CASSETTE)

I put this group under the genre harder metal and it fits really good enough for the things that are fast group gives us. It's almost a little grind sometimes over the music, but what surprises me most is that the song sounds as good as it does for the usually otherwise be a problem for many of these bands playing like this. The drummer has to work on'll just fuck and clearly he has a hard day at work when they recorded. I do not really know what to compare with, but they have taken it from the toughest punk, the heaviest of metal and turned it into something exceptionally good and hard here.