INFECTION CODE-LA DITTATYRA DEL RUMORE(CD-ARGONAUTA RECORDS)

7 låtar på italienska eller vad det är för spark men det är det väl. Orden står ihop så att varje låttitel bildar bara ett ord och det gör mig förvirrad. Det är väldigt tungt det hela och jag skulle nog vilja säga att det är tungmetall det här och då menar jag inte mineralen utan mer musikstilen. Men det finns säkert influenser från många olika håll för det känns som om man inte kan kategorisera denna tunga musik till bara en genre. Det är väldigt mycket ljud i musiken och det känns ganska mastigt att ta till sig och det gäller nog att vara på rätt humör när man lyssnar på detta. För det känns som om man måste koncentrera sig en hel del och det är ingen musik som är på i bakgrunden bara. 26/9-2014

*******

INFECTION CODE-LA DITTATYRA DEL RUMORE(CD-ARGONAUTA RECORDS)

7 songs in Italian or whatever it is for language but it is well. The words stand together so that each song title form only one word and it makes me confused. It is very heavy it all and I'd like to say it's heavymetal this and I do not mean the mineral but more music style. But there are certainly influences from many different directions it feels like you can not categorize this heavy music to just one genre. It's very much the sound of the music and it feels pretty much to embrace and respect enough to be in the right mood when you listen to this. It feels like you have to concentrate a lot and there is no music that is on in the background only. 26/9-2014