INERCIA-EU DIGO BFIO(MINI-CD)

Italiensk hardcore brukar ju ha ett eget sound och jag tycker nog att Inercia har ett typiskt speciellt italiensk hardcoresound som man kan härröra till 80-tals hardcore som kom från Italien och det gillade jag inte så mycket då men jag har mer och mer börjat uppskatta den typen av hardcore på senare år. De låter riktigt förbannade och det uppskattar jag och musiken är lagom distad på något sätt. de kunde säkert varit bättre musiker tycker en hel del men det är nog det jag uppskattar med gruppen. Deras ganska enkla sound för det känns verkligen som detta är äkta vara och äkta ilska och Inercia är verkligen en grupp som jag gillar. 24/1-2015

*******

INERCIA-EU DIGO BFIO(MINI-CD)

Italian hardcore usually supposed to have our own sound and I think that Inercia has a typical especially Italian hardcore sound that one can derive the 80's hardcore who came from Italy and I did not like so much then but I have increasingly begun to appreciate the type of hardcore in recent years. They sound really angry and I appreciate that and the music is moderately distorted in some way. they could certainly have been better musicians think a lot but that's probably what I appreciate about the group. Their pretty simple sound of it really feels like this is the real deal and genuine anger and Inercia is really a group that I like. 24/1-2015