IN ELEMENT-VICTORY OR DEFEAT(CD-M & O MUSIC 332)

 

Trap death metal….jag vet inte vad det betyder men så beskrivs denna grupp. Det här är tungt som bara den och det verkar som om de kommer från Argentina. Skön musik att träna till tycker jag och mina rörelser känns så mjuka efter ett tag för den här typen av death metal….jag vet som sagt inte vad trap är men det är uppfriskande. För jag skulle nog inte kalla de death metal för här hör man ju vad sångaren sjunger och det gör man kanske inte alltid i ren death metal. Men visst är det rått och snabbt oftast och det är musik som kanske inte vem som helst kan lyssna på och njuta av. Man får nog ha varit med ett tag i den hårdare branschen för att uppskatta det helt. Men det är rätt skönt med de lugnare partierna som kommer ibland i låtarna för man hinner andas däremellan. In the air2nite är en kul låt med de lugnare partierna där det sjungs som I Phil Collins In the air tonight…en trevlig skiva! Sedan gillar jag de synthiga inslagen, det gör att gruppen inte är som alla andra och låt efter låt börjar jag märka mer och mer att det är musik mer som Linkin Park och den typen av band mer än death metal egentligen.  2/9-2022


*******

IN ELEMENT-VICTORY OR DEFEAT(CD-M & O MUSIC 332)

 

Trap death metal....I don't know what it means but that's how this group is described. This is heavy as just the and it seems like they come from Argentina. Nice music to train to I think and my movements feel so soft after a while for this kind of death metal....as I said I don't know what trap is but it's refreshing. Because I probably wouldn't call them death metal because here you hear what the singer sings and you might not always do that in pure death metal. But of course it's raw and fast most of the time and it's music that maybe not just anyone can listen to and enjoy. You probably have to have been around for a while in the tougher industry to appreciate it completely. But it's quite nice with the calmer parts that come sometimes in the songs because you have time to breathe in between. In the air2nite is a fun song with the quieter parts where it is sung as I Phil Collins In the air tonight... a nice record! Then I like the synthy elements, it makes the group not like everyone else and song after song I'm starting to notice more and more that it's music more like Linkin Park and that kind of band more than death metal itself. 2/9-2022