INDUSTRI ROYAL-LOCATION LOCATION LOCATION(CD-SINGEL STREPJNEC RECORDS STREP002) En snabb låt med influenser från tidig punk och grupper som Union Carbide och liknande. Visst finns här ett uns indie och jag gillar deras raka rock på ett sätt som är svårt att beskriva. Synd bara att det endast är en låt för jag skulle vilja höra mer av den här gruppen.(SJU) 1/7-08

INDUSTRI ROYAL-LOCATION LOCATION LOCATION(CD-SINGEL STREPJNEC RECORDS STREP002) A fast song with influences from early punk and groups like Union Carbide and similar. Sure here´s some indiemusic and I like their straight rock in a way which is hard to describe. It´s a shame that it´s only one song because I want to hear more of this group.(SEVEN) 1/7-08