INDIAN-FROM ALL PURITY(CD-RELAPSE/PETTING ZOO)

Chicago-gruppen Indian skall inte beskyllas för att spela snabb musik precis. För om någon gör det kunde man tro att de har satt på någon vinylskiva med gruppen och satt den på 45 varv eller så. Deras musik andas domedag om något och ibland är det ett under att musiken orkar gå över krönet till nästa ackord för deras musik är så tung och långsam så det är fantastiskt. Jag gillar verkligen känslan av att spela så pass melodisk långsam doomaktig musik och till detta ha en growlande sångare…det låter mer än lovligt desperat när man lyssnar på dem och apokalypsen är nära. Att vara på en konsert med den här gruppen känns som om det skulle vara en omtumlande upplevelse för det känns i alla fall på skiva som man nästan är drogad utan att ha tagit något och då kan jag tänka mig hur det är att lyssna på dem live. Jag skulle kunna säga att de låter som den gamla gruppen Loop fast med ett mycket hårdare sound. 11/2-2014

*******

 

INDIAN-FROM ALL PURITY(CD-RELAPSE/PETTING ZOO)

The Chicago-group Indian shall not be accused of playing fast music exactly. Because if someone does that one could think that they have put on some vinyl record with the group and set it at 45 yards or so. Their music breathes doomsday about something and sometimes it's a wonder that the music bothered to walk over the crest to the next chord and their music is so heavy and slow so it's amazing. I really like the feeling of playing so melodic slow doom-like music and to this have a growls singer ... it sounds more than a little desperate when you listen to them, and the apocalypse is near. Being on a concert of this group feels like it would be a bewildering experience for it is felt in all cases on record that you almost drugged without taking anything and then I can imagine how it is to listen to them live . I could say that they sound like the old  group Loop stuck with a much harder sound. 11/2-2014