INCOGNITO-THE BEST(CD- EAR MUSIC 0212210EMU/PLAYGROUND)

 

Jag var lite orolig när jag satte på skivan för jag läste någonstans att det skulle vara jazz och det är ju inte min favoritstil. Någon slags jazz finns säkert där i bakgrunden men denna skiva är fylld med mer dansant musik av det lugnare slaget men det är absolut inget som jag gillar egentligen. Jag kan nog höra att de spelar en typ av musik som är skickligt spelad men det är inte mer än så. Det blir lite för välanpassat för att det ska passa mig. Som en blandning av Prince och Sade kanske…ni hör inget för mig ;-) 28/9-2017


***

INCOGNITO-THE BEST(CD- EAR MUSIC 0212210EMU/PLAYGROUND)

I was a little worried when I put on the disc because I read somewhere that it would be jazz and that's not my favorite style. Some kind of jazz is it definitely there in the background but this disc is filled with more dance music of the calmer style but it's absolutely nothing that I really like. I can probably hear that they are playing a kind of music that is skillfully played but it's no more than so. It will be a bit too well suited to suit me. As a mixture of Prince and Sade maybe ... you will not have me there ;-) 28/9-2017