IMPO & THE TENTS-DON´T GIVE ME YOUR NUMBER)SINGEL-ALLEY CAT RECORDS  ALC 0024)

Jag gillar verkligen soundet på den här skivan som känns lite tunnt på något sätt och känns på detta sätt mer tidstypiskt och låter lite grand som om det kommer från den tidsepoken som de musikaliska rötterna kommer ifrån. Buzzcocks, Richard Hell, 999, Eater är några av grupperna som jag tänker på när Impo & The Tents spelar sin punkrock för mig. Lite tidiga Undertones tycker jag mig höra här också men trots alla jämförelser tycker jag också att gruppen har fått till ett ganska eget sound och det gillar jag ännu mer. Kolla in gruppen med en gång för det är de mer än värda. 13/4-2012

********

IMPO & THE TENTS-DON´T GIVE ME YOUR NUMBER)SINGEL-ALLEY CAT RECORDS  ALC 0024)

I really like the sound on this record because it feels a littlebit thin and it feels more timetypical and it sounds a little bit like it comes from the timeera where te musical roots comes from. Buzzcocks, Richard Hell, 999, Eater is some of the groups I think of when Impo & The Tents plays their punkrock for me. Some early Undertones too do I think that I hear but even if I compare them with a lot of bands so have they got a really own sound and that I like even more. Check out the group at once because they more than worth it. 13/4-2012

IMPO & THE TENTS-DON´T GIVE ME YOUR NUMBER)SINGEL-ALLEY CAT RECORDS  ALC 034)

Wow, det här är fräckt. Jag vet inte var Jonk hittar alla bra band som lirar punk i den gamla goa stilen men Impo & The Tents är i alla fall ett av de banden. Titellåten påminner mig om ett 999 tillsammans med Heartbreakers och annan god 77-punk. Fan vad bra det är egentligen och den här gruppen måste göra mer och läser ni ovan så har de ju gjort det.De fyra låtar håller alla hög klass och den här typen av punkrock är verkligen punkrock med attityd. Finns inte mycket att tveka över...spring och köp den här blå vinylen. 13/4-2012

********

IMPO & THE TENTS-DON´T GIVE ME YOUR NUMBER)SINGEL-ALLEY CAT RECORDS  ALC 034)

Wow, this is cool. I don´t really know where Jonk finds all bands which plays punk in the good old style but Impo & The Tents is anyway one of those bands. The titletrack reminds me about a 999 together with Heartbrealers and other good old 77-punk. Fuck this is good and this group must be heard more and as you can read her above they hav already done some more. The four songsholds high class and this type of punkrock is really punkrock with attitude. It´s not so much to think about...run and buy this blue vinyl. 13/4-2012