IMMACULATE MACHINE-HIGH ON JACKSON HILL(CD-MINT RECORDS MRD-129) Den här skivan startar precis som om jag skulle ha lyssnat på en Neil Young skiva och det är väl inget dåligt betyg eftersom jag gillar Neil Young riktigt mycket. Men vad jag menar är att det är en gitarr där i bakgrunden som får mig att tänka på Neil Young och visst kan det kanske finnas lite mer andra influenser i bakgrunden som har gjort att den här gruppen låter som de gör men en hel del av dem är nog de samma som Young. Skall inte vara så orättvis och hela tiden jämföra dem men i Thank me Later blir det en blandning av Lloyd Cole, Lou Reed och Pulp  så ni förstår att skivan är omväxlande och underhållande.(SEX) 23/4-09

IMMACULATE MACHINE-HIGH ON JACKSON HILL(CD-MINT RECORDS MRD-129) This record starts precisely as if I have listened to a Neil Young record and that´s not a bad grade because I like Neil Young really much. But what I mean is that there´s a guitar in the background  which makes me think about Neil Young and suere there´s a lot of other influences here but many of them are the same as Neil have. I shouldn´t be so unfair and compare them all the time but in Thank Me later is there a mix of Lloyd Cole Lou Reed and Pulp, so you can understand that the record have many different ways and that it´s entertaining.(SIX) 23/4-09

IMMACULATE MACHINE-ONES AND ZEROS(CD-MINT RECORDS MRD-087)“New punks don´t live in seventy-seven, not watching shadows on the wall” sjunger Immaculate Machine i sin låt Invention 77. Det är ju bra att man försöker att göra något eget men på samma gång är det svårt att förneka sina rötter. Punk kanske är att ta i när man skall beskriva deras musik utan Immaculate Machine spelar väl mer en energisk indierock. Men musiken gör i alla fall mig glad för den här typen av lite struttig indierock brukar jag glädjas åt. Och det är väl punk att göra vad man vill eller? I någon låt, jag tror det är So cynical låter sångaren nästan som TV Smith.(SEX) 1/11-05

IMMACULATE MACHINE-ONES AND ZEROS(CD-MINT RECORDS MRD-087) “New punks don´t live in seventy-seven, not watching shadows on the wall” sings Immaculate Machine in their song Invention 77. It´s good that you try to do something own in the same time it´s really hard to deny their roots. Punk isn´t maybe the thing you think about when you shall describe their music because Immaculate Machine plays a more energic indierock. But the music makes me happy anyway because this type of strutting indierock I use to be happy for. And that´s punk to do what you want anyway? Insome song, I think it´s So cynical the singer sounds almost like TV Smith. (SEX) 1/11-05