ILLEGALE FARBEN-ILLEGALE FARBEN(CD-ROOKIE RECORDS RR 204)

 

Tysksjungen musik…mmmm…me like! Illegale Farben har lyckats få till någon slags mix av indie och tysk punk som gör att det finns olidligt mycket känslor i deras musik och jag bara njuter när de sjunger låtar som Spiegel, 15 minuten och Neonblau för att nämna några titlar. I 15 minuten har de lyckats få till ett 80-talss sound a´la gothmusik på något sätt och som en blandning av tidiga Cure och Bauhaus(säkert många som inte håller med mig om dessa grupper) leder de oss in i sitt underbara musicerande som ger mig riktigt mycket. Att det finns så mycket olika musik egentligen i världen och varje gång jag hör en ny grupp förundrar jag över att inte alla ackord redan är använda men Illegale Farben bevisar motsatsen med sin musik som faktiskt är ganska egen på ett positivt sätt. 10/5-2016


*******

ILLEGALE FARBEN-ILLEGALE FARBEN(CD-ROOKIE RECORDS RR 204)

Germansinged music ... mmmm ... me like! Means illegal Farben has managed to achieve some mix of indie and German punk that makes it is unbearably much emotions in their music and I just enjoy when they sing songs like Spiegel, 15 minutes and Neonblau to mention a few titles. In 15 minutes they managed to get to a 80´s sound a'la goth music in any way, and as a mixture of early Cure and Bauhaus (certainly many who do not agree with me on these groups) leads us into his wonderful musicianship that gives me really a lot. That it is so much different music really in the world and every time I hear a new group amazes me that not all chords are already used but Illegale, Farben proves the opposite with their music which actually is pretty self in a positive way. 10/5-2016