IF I DIE TODAY-CURSED(CD--SLIPTRICK RECORDS)

If I die Today är en grupp som tar saker och ting på allvar tror jag. I alla fall är de arga och sjunger både om att bli Lucifers slav och att de skall dö utan någon gud. Arg hardcore är väl i alla fall vad man kan kalla den här musiken och jag tror säkert att ni som är inne på grupper som Hatebreed och andra med Hate i namnet ;-) kommer att gilla detta…helt klart! Jag skulle nog vilja kalla det angrycore eller något i den stilen för det aggressiva sitter som en våt filt över mig hela skivan och jag blir aggressiv på ett postivt sätt(om man nu kan bli det men ni fattar nog vad jag menar?) De nio låtarna är i alla fall en uppvisning i arg musik och det gör de verkligen bra! 25/6-2015

*******

IF I DIE TODAY-CURSED(CD--SLIPTRICK RECORDS)

If I Die Today is a group that takes things seriously, I think. In all cases, they are angry and sings both to become Lucifer's slave, and they shall die without God. Angry hardcore is well at least what one can call this music, and I'm sure that you, who are inside the groups as Hatebreed and others with Hate in the name;-) will like this ... clearly! I'd like to call it angrycore or something of the sort for the aggressive fits like a wet blanket over me the whole record and I will be aggressive in a positive way (if you can get it but you get what I mean?) The nine the songs are in any case a show of angry music and they do really good! 25/6-2015