I DEFY-THE FIRING LINE(CD-REFLECTIONS RECORDSRFL 036) Här går det fort som bara fan. Jag får lite tidig Bad Brainsfeeling när inlednings/titellåten kommer mig till livs. Men någonstans i allt öset finns det riktigt bra melodier och det gör mig riktigt imponerad för deras musik är fylld av hårda toner och grupper som Gorilla Bisqúits, Minor Threat är grupper som fyller min hjärna när jag hör I Defy. Så I Defy känns mycket intressanta eftersom de gör den här snabba musiken så pass melodiskt som de gör och framförallt gör de den med stor kärlek.(ÅTTA) 17/6-03

I DEFY-THE FIRING LINE(CD-REFLECTIONS RECORDSRFL 036) Here it goes very fast. I got an early Bad Brains feeling when the first/titletrack goes through my head. But somewhere in all these fast music there´s really good melodies and that makes me really impressed because their music is filled with hard tunes and groups like Gorilla Bisquits and Minor Threat fill my brain when I hear I Defy. So I Defy feels very interesting because they do this fast music so melodic as they do and they do it with big love to the music.(EIGHT) 17/6-03