I AM THE DOOR-FREQUENCY(CD-SUGARSHACK RECORDS FOD 069) IATD är en grupp som är väldigt svårplacerad musikaliskt.  Jag vet inte vad jag skall jämföra dem med och då blir det svårt för mig. Lite lätt hysterisk sång och någonstans mellan emo och indie vandrar IATD vägen fram. Mycket känslor i deras musik, det kan man inte förneka och helt klart är detta mycket känslofylld musik. Hoppas att man kan lyssna in sig på detta lite mer för även om det inte är svår musik så känns det som om jag vill gilla den men jag kommer inte riktigt in i den. Men jag ahr gjort några mer försök och jag kom igenom. Kan bli riktigt starkt.(SEX) 19/9-06

I AM THE DOOR-FREQUENCY(CD-SUGARSHACK RECORDS FOD 069) IATD IATD is a group which is really hard to place musically. I don´t know what to compare with and then it's difficult for me. A little bit hysterical vocals and somewhere between emo and indie goes IATD the way foreward. Much feelings in their music, that can´t you deny and really obvious is that this is very emotional music. I hope that I can listen more to this record because even if it's not difficult music so can I feel that I want to like it but I cannot come through. But I have done more tries today and I came through . Can be really strong.(SIX) 19/9-06