I AM CAR CRASH-WHITE PEOPLE PROBLEMS(MINI-CD FOAD RECORDS FOADCD1303)

Fyra låtar, tre män och en låt som heter You look punk, you sound shit…fräck början. Det är fräckt, det hör jag med en gång för detta låter som om det är taget från 1977 och jag tänker på gamla grupper som Johnny Moped, Eater och Eddie and the Hot Rods och lägg till detta lite modsmusik. En typ av musik som jag verkligen tycker låter bra trots det ruffiga soundet men det låter farligt på det där tidigt härliga punkviset. Det är inte många grupper som låter på det viset i dagens musikvärld. Så helt klart är att ni som tycker att grupperna jag räknade upp ovan låter intressanta måste helt enkelt ta tag i era liv och införskaffa något med denna grupp. 8/1-2014

********

I AM CAR CRASH-WHITE PEOPLE PROBLEMS(MINI-CD FOAD RECORDS FOADCD1303)

Four songs, three men and a song called You look punk, you sound shit ... cheeky beginning. It's cheeky, I can hear it all at once for this sounds like it was taken in 1977 and I think of the old groups like Johnny Moped, Eater and Eddie and the Hot Rods and add this a little mods music. A type of music that I really think sounds good despite the shabby sound but it sounds dangerous on that glorious early punk like that. There are not many groups that sound like that in the world today. So, clearly, you who think that the groups I listed above sounds interesting simply have to grab your life and acquire something with this group. 8/1-2014