HYPERJAX-THE WILDEST CARD(CD-CHERRY BOMB RECORDINGS CR BOMB 003) Det finns några bra och en hel del dåliga psychobillyband och här ett av de bästa….helt klart….här fokuserar man inte på udda frisyrer utan här är det musiken som får tala. Trummisen har till och med en Lag Wagon tröja och det talar för dem tycker jag. Tiger Army, Nekromantix är ju några av banden jag menar som är bra och även band som Social Distortion och Misfits flirtar med rockabilly lite grand.  Hyperjax är någonstans mittemellan alla dessa band och det gillar jag och det jag gillar allra mest är väl deras tempo egentligen och deras förmåga att skapa musik som är så pass snabb och melodisk. Tempot är punk, musiken lite psychobilly men jag skulle nog vilja säga att punkrocken vinner här och därför vinner de mitt hjärta också.(SJU) 24/9-08

HYPERJAX-THE WILDEST CARD(CD-CHERRY BOMB RECORDINGS CR BOMB 003) There´s good and there´s some bad psychobillybands and here is one of the best ones…that´s obvious…here they don´t focus on odd haircuts because here it is the music which speaks. The drummer have a Lag Wagon t-shirt and that speaks for them I think. Tiger Army, Nekromantix is some of the bands which I mean is good bands in this style and also band like Social Distrotion and Misfits flirts with rockabilly a little. Hyperjax is somewhere between all these bands and that I like and I like the most their tempo and their way to do music which is so fast and melodic in the same time. The tempo is punk , the music is psychobilly but I would say that the punkrock is winning in the end and therefore they win my heart too.(SEVEN) 24/9-08