HYMEN HOLOCAUST-FUCK THOSE PUSSIES(CD)

Hymen Holocaust verkar det finnas mer än ett av men den här gruppen verkar I alla fall inne på sexrock eller vad sägs om titlar som Strap-on, get fucked/Vaginal Suicide och så vidare. Visst har de andra titlar som Stepdad Fight och 720 bitches så ni vet vad ni har att vänta er. Musikaliskt är det riktigt bra i alla fall och jag tänker på tidig amerikansk hardcore och punk. Jag tänker inte så mycket på texterna utan jag fokuserar på musiken och då känner jag mig riktigt nöjd. Jag ser texterna som ironi och hoppas att det är det och då kan jag tycka att detta är en riktigt njutbar punkrockskiva. Så varför inte ge Hymen Holocaust en chans. 18/8-2015

*******

HYMEN HOLOCAUST-FUCK THOSE PUSSIES(CD)

Hymen Holocaust seems to be more than one, but this group seems in any case inside the sexrock or how about titles as Strap on, get fucked / Vaginal Suicide and so on. Sure, the other titles is songs like Stepdad Fight and 720 bitches so you know what you have to wait for you. Musically it's really good anyway and I think of early American hardcore and punk. I'm not so much on the lyrics, but I focus on the music and then I feel really happy. I see the texts as irony and hope that it is, and then I think this is a really enjoyable punk rock disc. So why not give Hymen Holocaust a chance. 18/8-2015