HYMANS-IN THE RUINS(SINGEL DALA DESTROI RECORDS DDR015)

Hymans är ett av mina favoritband när det gäller Ramones-inspirerad musik och så kommer de från Sverige och det gör ju inte saken sämre. In the ruins är en skön låt med snygga körer och med ett sound som Hymans klarar av så bra. En låt som kommer att fastna på många punkares lista tror jag om de vill ha musik på sin lista som är punkig men inte alltför hård. Without you är en skön kärlekssång signerad Hymans och det är lätt att sjunga med och jag tror det är meningen. Jag tänker lite på Left Hand Black också när jag hör låten. Det är snyggt producerat och Without you är ju gjord av Richies ser jag nu och det är faktiskt en grupp jag har glömt av. Tack för påminnelsen av den gruppen. Lite mer låtar hade varit trevligt förresten. 11/9-2023


********

HYMANS-IN THE RUINS(SINGEL DALA DESTROI RECORDS DDR015)

 

Hymans is one of my favorite bands when it comes to Ramones-inspired music and they come from Sweden and that doesn't make things worse. In the ruins is a nice song with nice choirs and with a sound that Hymans manages so well. A song that will stick on many punks' list, I think if they want music on their list that is punky but not too harsh. Without you is a beautiful love song by Hymans and it's easy to sing along and I think that's the point. I think a little bit of Left Hand Black too when I hear the song. It's nicely produced and Without you is made by Richies I see now and it's actually a group I've forgotten about. Thanks for the reminder of that group. A little more songs would have been nice by the way. 11/9-2023

HYMANS-HYMANIZATION(CD-DALA DESTROI RECORDS DDR011)

 

Första fullängdareb på 24 år och det är alltid intressant att lyssna på sådana här skivor och om det här hänt mycket på vägen.  De har ju alltid flörtat lite med Ramones både med namn och logo. Det är väl inte så att inte Ramones finns där i bakgrunden någonstans men det finns många andra influenser också. Det är snabb musik oftast och det är medryckande oche n låt som 9 hrs kan bli en ny favoritlåt hos mig. You don´t have to say a word är en otroligt bra punklåt där jag hör både Sator och Left Hand Black men framförallt hör jag Hymans. Den här återkomsten är en riktig pärla tycker jag och man blir riktigt glad när man lyssnar på skivan.  För sådan här musik får mig att glömma tid och rum och bara drömma mig bort till de tidiga åren av punk och när man lyssnade på ett helt annat sätt. Jag tror absolut att deras version av Solitary Man kommer tt uppskattas för det är en riktigt bra version av en redan bra låt. Snygga körer ackompanjeras av riktigt bra punkrock och jag skulle bli väldigt besviken på dig som inte köper denna skiva. Skynda er för det finns inte så många! 20/9-2022


********

HYMANS-HYMANIZATION(CD-DALA DESTROI RECORDS DDR011)

 

First fullengthrecord in 24 years and it's always interesting to listen to records like this and if this has happened a lot along the way. They've always flirted a bit with the Ramones both by name and logo. It's not that the Ramones aren't there in the background somewhere but there are plenty of other influences as well. It's fast music most of the time and it's catchy and the song like 9 hrs can become a new favorite song of mine. You don't have to say a word is a pure incredibly good punk song where I hear both Sator and Left Hand Black but above all I hear Hymans. This return is a real gem, I think, and you get really happy when you listen to the record. Because music like this makes me forget about time and space and just dream myself away to the early years of punk and when listening in a completely different way. I definitely think their version of Solitary Man will be appreciated because it's a really good version of an already good song. Nice choruses are accompanied by really good punk rock and I would be very disappointed in you who don't buy this record. Hurry up because there aren't that many! 20/9-2022