HYENAS-BLOD SWEAT AND BEERS(MINI-CD) Self produced pure flea bitten punk rock 2007 står det på skivan och det stämmer kanske. Loppbiten kanske är rätt eftersom ljudet inte är det bästa och man kanske skulle jobbat lite mer på det. Tendenserna finns till bra och snabb punk men de behöver kanske fila lite mer på låtarna. De känns lite väl stökiga men någonstans i bakgrunden där hör jag grupper som Peter and the Test Tube Babies fast lite tuffare men ni förstår ungefär vilken typ av musik det är.(SEX) 9/8-07

HYENAS-BLOD SWEAT AND BEERS(MINI-CD) Self produced pure flea bitten punk rock 2007 it´s written on the record sleeve and that´s maybe right. Flea bitten is maybe the right desricption because the sound quality isn´t the best and they could maybe worked a little bit more on that. The tendencies is there to good and fast punk but they have to practise on the songs a little lit more and maybe do them again. It´s too messy sometimes but somewhere in the background I can hear groups like Peter and the Test Tube Babies but a little bit tougher but you can understand which type of music it is.(SIX) 9/8-07