HURRIERS-FROM ACORNS MIGHTY OAKS(CD-POWER OF SONG MUSIC POS CD1)


Skivomslaget påminner mig om en gammal grupp som heter Ruefrex och det är nog den gröna färgen och kortet som gör det på något sätt. Musikaliskt är det inte lika lätt. De flörtar med många musikstilar tycker jag. Inledningsvis är det en typ av garagerock som är grejen tycker jag nog och jag tror nog att gruppen skulle gå hem hos många som diggar Godfathers och den typen av rock n roll till exempel. Och på den vägen är det egentligen för det är en ganska punkig rock n roll eller rockig punk eller vad man skall kalla det. Det är sådär lagom stökigt och distat och det är texter och musik som inte spretar ut för mycket men det de gör, gör de riktigt bra måste jag säga…För den här typen av punk n roll är inte så lätt att göra på ett värdigt sätt och det tycker jag verkligen att Hurriers gör Faith to Fight påminner mig om någon av de poppigare SLF-låtarna som finns. 19/5-2015

*******

HURRIERS-FROM ACORNS MIGHTY OAKS(CD-POWER OF SONG MUSIC POS CD1)

The album cover reminds me of an old group called Ruefrex and it is probably the color green and the card that does it in any way. Musical is not as easy. They flirt with many styles of music I think. Initially, it is a kind of garage rock that is the thing I find enough and I think probably that the group would go home with many who dig Godfathers and the type of rock n roll, for example. And that is it for it is a pretty punky rock'n'roll rock'n'roll or punk or whatever you call it. It's like that moderately messy and distorted and it's lyrics and music that does not sprawl out too much but what they do, they do really well, I must say ... For this kind of punk n roll is not so easy to do in a dignified manner and I really think that Hurriers do. Faith to Fight reminds me of some of the poppier SLF-songs which around. 19/5-2015