HUNTED LIKE THEIVES-ECHOES(CD-BERRYMORE & FLARE B & F 012)

 

Efter en ganska pampig inledning så verkar detta schweiziska band loss med sin ganska desperate hardcore. Med en sångare som låter jävligt desperat och med en gitarr som skriver efter medömkan så gör de en typ av musik som är mycket känslosam. Jag tycker mig kunna höra en hel del Bullet for My Valentine och den typen av musik på samma gång som man hör traditionell amerikansk hardcore-influens i deras musik. Det viktigaste här tycker jag nog är att de har en typ av musik i sina ådror som andas attityd och framförallt känns det som om de verkligen menar vad de sjunger om. Kul med band från Schweiz som låter så här bra och jag ser en ny scen rusa fram där med stormsteg! 14/1-2016


*******

HUNTED LIKE THEIVES-ECHOES(CD-BERRYMORE & FLARE B & F 012)

After a rather grand introduction so seems this Swiss band unleashed with its rather desperate hardcore. With a singer that sounds damn desperate and with a guitar who shouts for pity, so they make a kind of music that is very sentimental. I think I can hear a lot of Bullet for My Valentine and that kind of music at the same time as you hear traditional American hardcore influences in their music. The key here, I think enough is that they have a kind of music in their veins that exudes attitude and above all, it feels as if they really mean what they sing about. Fun with bands from Switzerland that sounds this good, and I see a new scene rush there by leaps and bounds! 14/1-2016