HRDINOVE NOVE FRONTY-PUNK A POGO LIVE IN ROCKFEST 87(LP-PAPAGAJUV HLSATEL PH 307)

 

Det kan inte varit lätt att ha en punkkonsert innan Berlinmuren fall kan jag tänka mig. Den här spelningen har 36 år på nacken och ljudet är faktiskt ganska OK trots allt. Kanske inte den bästa ljudkvalitén jag har hört på en liveskiva men det var säkert inte meningen att det skulle bli en liveskiva från början heller. Det är punk helt klart men det känns som om den här gruppen har lyssnat en del på gothmusik också för det känns som om de blandar in lite andra stilar. Två låtar som innehåller ordet skinhead och en som innehåller ordet punk. Jag kan tänka mig att de var uppseendeväckande med sin stil och utseende på denna tiden när det var farligt att vara punkare och det var det ju när jag var ung också men då var det mer raggare och vanligt folk man behövde vara rädd för och inte de som bestämmer i landet. Intressant tidsdokument är detta helt klart och har ni aldrig hört gruppen kanske ni ska börja med en studio-LP för att sedan komplettera med den här skivan. 3/7-2023


*******

HRDINOVE NOVE FRONTY-PUNK A POGO LIVE IN ROCKFEST 87(LP-PAPAGAJUV HLSATEL PH 307)

 

It can't have been easy to have a punk concert before the fall of the Berlin Wall I can imagine. This gig is 36 years old and the sound is actually pretty OK after all. Maybe not the best sound quality I've heard on a live album but it was certainly not meant to be a live album from the beginning either. It's punk for sure, but it feels like this group has listened to goth music as well because it feels like they're mixing in some other styles. Two songs that contain the word skinhead and one that contains the word punk. I can imagine that they were spectacular with their style and appearance at this time when it was dangerous to be a punk and it was when I was young too, but then it was more raggare and ordinary people you needed to be afraid of and not those who decide in the country. Interesting time document, this is clearly and if you have never heard the group, maybe you should start with a studio LP and then supplement with this record. 3/7-2023

HRDINOVE NOVE FRONTY-OBYCEJNI HRDINOVE(2LP-PAPAGAJUV HLSATEL PH 254)

 

Jag har haft några tidigare recensioner med den här gruppen och jag gillar deras stil och den här har tidigare tydligen bara funnit på kassett. Ljudet kunde kanske varit bättre men det är aggressivt och även detta en kulturgärning  och punk i Tjeckien på den här tiden låter farligt. Jag kan ju inte tjeckiska tyvärr men kan tänka mig att det är texter som inte är så bekväma för alla. Kanske inte den mest välspelade punk jag hört men det är ju i början av deras karriär och man kan ju verkligen säga att det är ett originellt gäng vi får höra. Punk från öststater på denna tiden var nog förbjuden kan jag tänka och det gör att det verkligen blir mer intressant. Kanske inte kan säga att det är punk som vi är vana vid utan det är nästan som en blandning av punk, hardcore och musik som kanske kan jämföras med noisemusik. Låter denna dubbel LP som något för dig så tycker jag att du ska investera för man måste vidga sina vyer och alla sådana här kulturgärningar bör premieras. Svårt att jämföra med något…måste höras. 22/4-2021


******

HRDINOVE NOVE FRONTY-OBYCEJNI HRDINOVE(2LP-PAPAGAJUV HLSATEL PH 254)

I have had some previous reviews with this group and I like their style and this one has apparently only been on cassette before. The sound could have been better but it is aggressive and even this a cultural act and punk in the Czech Republic at this time sounds dangerous. I do not know Czech, unfortunately, but I can imagine that there are texts that are not so comfortable for everyone. Maybe not the most well-played punk I have heard, but it is at the beginning of their career and you can really say that it is an original gang we get to hear. Punk from eastern sfront at this time was probably banned, I think, and that makes it really more interesting. Maybe I can not say that it is punk that we are used to hear but it is almost like a mixture of punk, hardcore and music that can perhaps be compared to noise music. If this double LP sounds like something for you, I think you should invest because you have to broaden your views and all such cultural deeds should be rewarded. Hard to compare with something… must be heard. 22/4-2021

HRDINOVE NOVE FRONTY-VALKA(2 LP-PHR RECORDS PH 211)

Ett av de tidiga tjeckiska punkbanden. De spelade väl inte alltid renodlad punk utan i några av låtarna är det lite av gothfeeling ibland och det låter fräckt. Annars är det ofta en ganska snabb punk som låter mer än distad om man säger så. Mycket känslor i musiken måste jag säga och gruppen med det udda namnet imponerar faktiskt. För jag kan tänka mig att vara ett band i denna stil i öststaterna var nog inte det lättaste och att få till en inspelning var väl bara det svårt. Men ni som väntar er att det ska vara snyggt producerad och välspelad punkrock a´la Bad Religion eller något sådant ska nog inte bry sig men vill ni ha lite tjeckisk punkhistoria så tycker jag absolut att ni ska köpa detta. 16/7-2017

*******
HRDINOVE NOVE FRONTY-VALKA(2 LP-PHR RECORDS PH 211)

One of the early Czech punk bands. They did not always play pure punk, but in some of the songs it's a bit of goth feeling sometimes and it sounds cheeky. Otherwise, it's often a pretty fast punk that sounds more distorted if you say so. Much feelings in the music I have to say and the group with the odd name actually impresses. Because I imagine being a band in this style in the East, probably was not the easiest thing, and getting a recording was just that hard. But you are expecting it to hear beautifully produced and well-played punk rock a'la Bad Religion or something like that should not bother you but if you want some Czech punk history, I absolutely think you should buy this. 16/7-2017

HRDINOVE NOVE FRONTY-VALECNY UZEMI(LP-PHR RECORDS PH 187)

 

På riktigt snygg gul vinyl kommer här en riktig punkgrupp. Med sitt ganska dåliga ljud och med låtar inspelade mellan åren 1985-1988 så låter det mer punk än många andra grupper. Säkert inte de lättaste tider att spela punk under denna tid i ett stängt Tjeckoslovakien. Så jag kan tänka mig att de både fick smyga med inspelningar och gigs. Men som tidsdokument är det en underbar plastbit tycker jag och helt klart lyssningsbar även om ljudet som sagt kunde varit bättre. Men att det fanns punk där på den tiden är bara det underbart. Så varför inte kolla in gruppen som kanske hade ett mixat sound mellan mer gotiska grupper tillsammans med ordinär punkrock från förr. Ljudet är riktigt distat och man njuter av känslan i musiken mer än av det fantastiska ljudet. Mycket attityd är det i alla fall. 1/7-2016


*******

HRDINOVE NOVE FRONTY-VALECNY UZEMI(LP-PHR RECORDS PH 187)

On really hot yellow vinyl, here is a real punk group. With its pretty poor sound and with songs recorded between the years 1985-1988, it sounds more punk than many other groups. Surely not the easiest times to play punk during this time in a closed Czechoslovakia. So I can imagine that they both had to sneak with recordings and with gigs. But as a historical document, it is a wonderful piece of plastic, I think, and certainly listenable even if the sound that I said could have been better. But there were punk at this time is just wonderful. So why not check out the group which might have had a mixed sound from more Gothic groups along with ordinary punk of yesteryear. The sound is really distorted and the enjoyment and the feeling of the music is more fantastic than the sound. Very much attitude is there in any case. 1/7-2016