HOWARDS ALIAS-BEAT HEART, BEAT(CD-HOUSEHOLD NAME RECORDS HAUS 075) Howards Alias har ett sound som skiljer sig lite grand från band som vi är vana vid att höra. De har ett ganska tufft sound med lite skainfluenser men här är det tuffare saker som gäller mest hela tiden. Svårbeskrivbart egentligen för de har blandat så mycket saker och fått till en mix som är riktigt trevlig men vad jag kan säga med en gång är ju att de har ett sound som är väldigt tätt på något sätt och det lämnas inte mycket luft till att vila emellan låtarna.  Baktakten på Exit on Loft är fräck faktiskt och Howards Alias växer för varje låt de gör. Nej, jag måste gå och sätta på skivan en gång till nu, syns….(SJU) 12/9-05

HOWARDS ALIAS-BEAT HEART, BEAT(CD-HOUSEHOLD NAME RECORDS HAUS 075) Howards Alias have a sound which is apart from other bands as were used to hear. They have a really tough sound with some skainfluences but here it is tougher things which is the thing all the time.  It´s hard to describe because they have mixed so many things and get foreward a mix which is really nice but I can say at once that they have a sound which is really close in some way and it´s not so much air left to breath between the songs.  The backtact on Exit on Loft is really cool actually and Howards Alias grown for every song they do. No, now I must go away and put on the record again, see ya….(SEVEN) 12/9-05

HOWARDS ALIAS-THE ANSWER IS NEVER(CD-HOUSEHOLD NAME) Riktigt trevligt med nya grupper som man inte har någon aning om hur de skall låta innan för jag läser nästan aldrig releasebladen innan för jag vill inte bli påverkad. Med påverkad menar jag inte att bli påverkad av sprit utan mer skrivmässigt. Den här gruppen gör mig glad och det gör i och för sig många grupper men de spelar en typ av ska som inte bara är hurtig utan det känns som om det finns en tanke bakom denna musik och det är inte bara ös. Lite grand som att höra Citizen Fish/Subhumans för att nämna något. Jag har inga texter i skivan men det känns som om de har rätt så allvarliga texter. (SJU) 23/6-04

HOWARDS ALIAS-THE ANSWER IS NEVER(CD-HOUSEHOLD NAME) Really nice with new groups which I haven´t a clue about how they sound before I put on the record because I never read the releasesheets before not to be affected. With affected I don´t be affected of booze I mean more what I write about it. This group makes me happy and that does many groups but they a sort of ska  which not only is fast and funny and it feels like it more thoughts about this music and not only a fast tempo. A little like if we heard Citizine Fish/Subhumans to mention something. I have no lyrics in the record but it feels like they´re really serious in their lyrics.(SEVEN) 23/6-04