HOUWITSER-DAMAGE ASSASSMENT(CD-OSMOSE PRODUCTIONS OPCD 151) Jag kan tänka mig att en del fördomar kommer att visas mot detta band som ser ut som ett gäng EU-motståndare på ett toppmöte. Musikalsikt kör de över det mesta i sin väg och deras grindcore går fort som fan och sångaren gurglar fram sitt budskap. Man kan bli rädd för mindre men Houwitser är ett band som nog inte är ute för att skrämma utan de spelar denna typ av musik bara för att de är förbannade tror jag. Helt klart intressant att grupper kan låta så här mycket för jag kan tänka mig att när rocken kom var det svårt att förutse att musik kunde låta så här rått.(SEX) 27/10-03

HOUWITSER-DAMAGE ASSASSMENT(CD-OSMOSE PRODUCTIONS OPCD 151) I can think that many people will see these group as a band which looks like a gang of demonstrants on a topmeeting and that they seem to be against every thing. Musically they drive over the most in their way and their grindcore goes really fast and the singer growls foreward what he wants to say. You can be scared for less things than this but Houwitser isn´t out for scaring people I think they more pissed off I think. Of course it´s really interesting that a group can sound this much and I cannot think when the rock came it was very difficult to understand that music would sound this raw nowadays.(SIX) 27/10-03