HOUSE OF SHAKIRA-FIRST CLASS(CD-LION MUSIC LMC 110/BORDER) Jag är ju uppväxt med Uriah Heep, Deep Purple, Alice Cooper och den typen av hårdare rock. Det känns som om HOS också har ungefär samma rötter som mig. Jag kanske har fel där men helt klart är att musiken har ungefär samma stil som de grupperna har/hade. Mycket melodier, inte alltför tungt och rått utan här är det mer dämpad spelglädje som är grejen. Med detta vill jag inte ha sagt att detta på något sätt skulle vara dåligt utan här handlar det nog mer att tradition är makt.(SEX) 14/6-04

HOUSE OF SHAKIRA-FIRST CLASS(CD-LION MUSIC LMC 110/BORDER) My grown up was with bands like Uriah Heep, Deep Purple, Alice Cooper and that type of harder rock. It feels like if HOS have the same roots as me. I´m maybe wrong but it´s really clear that the music have the same style as that groups had/have. Much melodies, not too heavy and raw and it´s more of a smaller amount of rawness and some sort of happiness to play which is hard to describe. But with that I don´t want to say that this should be bad because this is more that tradition is power.(SIX) 14/6-04