HOUBA-KURE PUNK-PAO(LP-PAPAGAJUV HLSATEL PH 304)

Skivan kom från början ut år 2000. Houba är ju en av mina favoritgrupper från Tjeckien och denna skiva välkomnas verkligen eftersom jag inte hade den innan. Snabb punk med många melodier är vad vi brukar få när Houba spelar musik och det är inget undantag på denna skivan. Det är musik man blir riktigt glad av och det är ju aldrig fel när det handlar om musik och i synnerhet punkrock. För jag tycker att man ska få kamplusta och/eller bli glad av punkmusik och här tycker jag nog att jag får båda sakerna. De sjunger på tjeckiska och det är ett språk som passar ypperligt till punkrock och jag tror att det språket ligger som fyra i mängd av punkskivor och språk hemma hos mig, det är bara engelska, svenska och tyska som ligger före. Mycket beror ju på detta eminenta skivbolag som gör kulturgärning efter kulturgärning. Det är en halvtimme som jag verkligen hoppas att alla försöker att njuta av och har ni missat en av Tjeckiens bästa punkgrupper Houba så gör slag i saken. Köp skivorna och framförallt lyssna på gruppen. De får in lite skatakter i Borec och det bryter av det snabba soundet och det känns befriande men den låten går över till snabb punk efter ett tag! 15/12-2023

 

********

HOUBA-KURE PUNK-PAO(LP-PAPAGAJUV HLSATEL PH 304)

The album was originally released in 2000. Houba is one of my favouritegroups from the Czech Republic and this record is really welcomed because I didn´t have it before. Fast punk with many melodies is what we usually get when Houba plays music and that´s no exception on this record. It's music that makes you really happy and that's never wrong when it comes to music and especially punk rock. Because I think that you should get fighting spirit and/or be happy of punk music and here I think I get both things. They sing in Czech and it's a language that suits really well to punk rock and I think that language is four in the lot of punk records and languages in my home, it's only English, Swedish and German which is ahead. Much depends on this eminent record company which does cultural deed after cultural deed. It's half an hour that I really hope everyone tries to enjoy and if you have missed one of the Czech Republic's best punk groups Houba so listen to them.. Buy the records and listen to the group. They even have some skabeats in Borec and it breaks off the fast sound and it feels liberating but that song goes over to fast punk after a while! 15/12-2023

HOUBA-SVET SAM PRO SBE 2004-2002(LP-PHR RECORDS PH 293)

Houba är ett av Tjeckiens bästa band..inte mycket mer att snacka om. Lite grand som om ett poppunkband från USA skulle sjunga på tjeckiska. Så låter det i alla fall om låtarna från 2022 och då menar jag det som en komplimang. Annars är det låtar från splittar etc och låtar som är bonus. Crazy Bros från spliten med Leniwiec är kul och har en saxofon i sig och jag älskar saxofon i punkrock. Jag skulle aldrig lyssna på en saxofon annars men jag vet att jag älskar det och tänka bara på Gatans Lag och X-ray spex etc. .Jag gillar verkligen deras sound för det är många olika stilar egentligen men allt handlar om punkrock egentligen och det känns ganska skönt. Jag tror säkert att en del av er kommer att ha det svårt med att de sjunger på tjeckiska men då är ni bara löjliga för att punkband sjunger på sitt eget språk är väl grejen och då känns det som om de menar vad de sjunger. Kolla in Houba och det med en gång! 20/2-2023

 

********

HOUBA-SVET SAM PRO SBE 2004-2002(LP-PHR RECORDS PH 293)

Houba is one of the Czech Republic's best bands.. not much more to talk about. A bit like a pop punk band from the US would sing in Czech. At least that's how it sounds about the songs from 2022 and I mean that as a compliment. Otherwise, it's songs from splits etc and songs that are bonus. Crazy Bros from the split with Leniwiec is fun and has a saxophone in it and I love saxophone in punk rock. I would never listen to a saxophone otherwise but I know I love it and just think of Gatans Lag and X-ray spex etc... I really like their sound because it's a lot of different styles really but it's all about punk rock really and it feels pretty good. I think for sure some of you will have a hard time with them singing in Czech but then you're just being ridiculous because punk bands singing in their own language is probably the thing and then it feels like they mean what they sing. Check out Houba right away! 20/2-2023

HOUBA-NIECHO NELITUJEM! (CD-PHR RECORDS PHR242)

Det var längesedan förra skivan så den här skivan kom som en befrielse. Skivan är fylld av snabb punkrock. Ni som stör er på att grupper inte sjunger på engelska eller liknande behöver inte känna så för det är inget man tänker på att de sjunger på tjeckiska. Eller så är det att jag älskar tjeckisk punk som gör att det inte stör mig. De tio låtarna är alla små pärlor som alla som gillar fartfylld punkrock borde älska. För det är väldigt svårt att sitta still när en grupp som Houba sätter igång och spelar och jag längtar redan efter nästa skiva med gruppen…hoppas verkligen att den drömmen besannas. Nu har jag Tjeckien stora problem med covid så det kanske döröjer men jag kan försäkra er som är tveksamma till punk från Tjeckien inte behöver vara det länge för när det finns så bra grupper som Houba så tycker jag nog bara att ni är dumma i huvudet om ni missar dem. Jag sjunger med så mycket jag kan och man kan alltid hitta på en egen text om man inte hänger med i tjeckiskan ;-). Köp för helvete den här skivan för ni kommer inte att bli missnöjda. 28/10-2020

*********

HOUBA-NIECHO NELITUJEM! (CD-PHR RECORDS PHR242)

It was a long time ago the last record so this record came as a liberation. The album is full of fast punk rock. You who are bothered that groups do not sing in English or the like do not have to feel that way because it is not something you think that they sing in Czech. Or is it that I love Czech punk that it does not bother me. The ten songs are all little gems that everyone who likes fast-paced punk rock should love. Because it is very difficult to sit still when a group like Houba starts and plays and I already long for the next record with the group… I really hope that dream comes true. Now the Czech Republic have big problems with covid so it might takes a time but I can assure you who are hesitant to punk from the Czech Republic do not have to be that long because when there are such good groups as Houba I probably just think you are stupid in the head if you miss them. I sing with as much as I can and you can always come up with your own lyrics if you do not keep up with the Czech ;-). Buy this record for fucks sake because you will not be dissatisfied. 28/10-2020

HOUBA/PUNK FLOID-SPLIT 2010-(CD-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 107)

Två tjeckiska band med fem låtar var och det är PF som är först ut och deras snabba punkrock är verkligen något som jag gillar för melodier och texter(nja, vet inte eftersom de är på tjeckiska) sitter precis där de ska, Men det känns många gånger som om tjeckiska band har en egen stil på något sätt men det kanske är språket eftersom de ofta väljer att sjunga på sitt modersmål. Houba har kanske en lite poppigare stil men det är ändå punk ut i fingerspetsarna och det är musik man blir riktigt glad av och jag önskade att jag kunde tjeckiska. Får ni chansen…kolla in. 21/4-2010

*******

HOUBA/PUNK FLOID-SPLIT 2010-(CD-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 107)

Two czech bands with 5 songs each and its PF which is first out and their fast punkrock is really something that I like because melodies and lyrics(no, I don´t know because I cannot the Czech language) is precisely where they should. But it feels many times as Czech bands have their own style in some way but it´s maybe the language because they often choose to sing in their own language. Houba have maybe a little bit poppier style than PF but it´s anyway punk the whole way out and it´s music which I become really happy to hear and I wish I could the language. Do you get the chance…check this out. 21/4-2010

HOUBA-U SILENA NESERSRNY(CD-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 075)

Tjeckisk punk håller ofta hög klass har jag märkt det sista och Houba är inget undantag. De spelar en snabb och riktigt melodisk punkrock som jag verkligen gillar. Texterna förstår man ju inte men med de glada tillropen de har så måste det vara positiva texter känns det som. Mycket kärlek och inget hat. Roliga bilder i bookleten är det också och det gör mig ännu gladare. I Zivot jako Voda har lite blås hittat in också och det gör musiken ännu starkare. Kolla in om ni får chansen. 14/4-09

********

HOUBA-U SILENA NESERSRNY(CD-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 075)

Czech punk holds very often high class I have noticed the last and Houba isn´t any exception. They plays a fast and really melodic punkrock which I really like. The lyrics you don´t understand so much about but the happy shouts they have so must it be positive lyrics too it feels like. Much love and no hate. Funny pictures in the booklet is it also and that makes me even more happy. In Zivot Jako Voda have some horns coming into the music and that makes the music even stronger. Check it out if you get the chance.14/4-09

HOUBA-10 LET PUNKROCKU V USTI POD LABEM 95-05(CD-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 068)

Endast tre låtar men som bonus extra livelåtar och videos. Musiken på skivan är som sagt bara tre låtar men de håller en ganska hög klass  och det är punk som bara kan njutas av för deras melodiska punkrock är av den kalibern att den görs bäst i njutbart skick och man skall nog inte tänka så mycket när man lyssnar. Kul bonus också att se hur de beter sig live…Houba kom till Sverige!  14/4-09

*******

HOUBA-10 LET PUNKROCKU V USTI POD LABEM 95-05(CD-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 068)

Only three songs but as a bonus extra livesongs and videos. The music on the record is only three songs as I said but they have really high class and it´s punk which we can enjoy because their melodic punkrock is of the calibre that it´s best when you only enjoy it and not think so much about it when you listen. Fun bonus too and see how they are live….Houba come to Sweden. 14/4-09

HOUBA/LENIWIEC-CRAZY BROS(CD-PASAZER)

En splitskiva mellan polska Leniwiec och tjeckiska Houba. De kör varannan låt och Houba är först ut med en skapunkliknande snabb låt vid namn Crazy Bros…Leniwiec kör på också i en skaliknande musik som gör mig riktigt glad men jag tycker nog Houba vinner i längden för deras musik känns mer seriös på något sätt. Men i det stora hela är detta en riktigt trevlig sak med mycket känslor och rytmer och det är sådan här musik som verkligen lyckas fånga mitt intresse ganska länge för man vill ju bli glad av musik. 14/4-09

*******

HOUBA/LENIWIEC-CRAZY BROS(CD-PASAZER)

A splitrecord between the polish band Leniwiec and Czech Houba. They do six songs each Houba is first out with a skapunkinfluenced song called Crazy Bros…Leniwiec do also a skasimilar music which makes me really happy but I think that Houba wins in the end because their music feels more serious in some way. But as a wholeness so is this really a nice thing with much feelings and rhytms and this is the sort of music which really catch my interest for a long time because I become really happy when I hear this music. 14/4-09

HOUBA-AT VON ZACVID(CD-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 045)

Den här skivan kom ut 2002. Ännu en gång spelar de snabb punkrock och jag blir verkligen glad när jag lyssnar. Jag vill bara sjunga med och gör det fast jag inte kan ett ord av vad de sjunger om. Men det är den typen av punkrock som man kan sjunga med i utan att det känns löjligt och här finns det drag både av Millencollin och Voodoo Glow Skulls, NOFX och då förstår ni ungefär vilken typ av musik de spelar kan jag tänka mig. Melodisk och snabb punk som bara vill underhålla kan jag tänka mig…Houba är ett av de bättre band jag hört från Tjeckien…14/4-09

*******

HOUBA-AT VON ZACVID(CD-PAPAGAJUV HLSATEL RECORDS PH 045)

This record came out 2002. Once again they plays fast punkrock and I become really happy when I listens to it. I only want to sing along with it and I do that even if I cannot say a word in Czech language, But that is the type of punkrock you can sing along with without feeling nerdy and here we can hear both Millencollin and Voodoo Glow Skulls, NOFX and then you can understand which type of music they plays I can imagine. Melodic and fast punk which only want to entertain I can imagine…Hoube is one of the better bands I have heard from Czech republic… 14/4-09