HOTWIRED-MAKE IT COUNT(CD) Skivan hittades på Winamp och det känns som en officiell release på det sättet. Jag tänker lite på tidiga Chelsea på något sätt fast mycket tuffare. Jag gillar vad jag hör och det ganska avslappnade soundet är något jag verkligen gillar och det känns som om punken är farlig igen när man lyssnar på Hotwired. Och detta utan att spelas för fort, hårt eller så men deras sound är så taggigt på något sätt och det känns bra. 9 låtar av ärlig punk är att vänta om ni investerar i detta…… (ÅTTA) 8/8-06

HOTWIRED-MAKE IT COUNT(CD) The record was found on winamp and the it feels like this is an official release. I think a little about early Chelsea in some way but a lot tougher. I like what I hear and it's really unstressing sound and that I really like and it feels like if the punk is dangerous again when you listens to Hotwired. And that without playing fast, hard or so but their sounds is so thorny in some way and it feels good. 9 songs of honest punk is to wait if you invest in this…(EIGHT) 8/8-06
HOTWIRED-LIVE AT THE REEF BAR(CD) En live CD med Hotwired , en hemmagjord sådan inspelad 2005. Rätt OK ljud faktiskt och det hörs att Hotwired är ett band för mer än bara de invigda här. Deras stökiga punkrock  är en hybrid mellan streetpunk och 77 punk och lägg till lite tuffare saker ibland.It´s only Punk rock sjunger dem och det är väl precis vad det är och helt klart är i alla fall att gruppen kvalar in till den engelska punktoppen ganska lätt. Får de ännu mer ordning på sin musik kan det bli mer än bra.(SEX) 8/8-06 HOTWIRED-LIVE AT THE REEF BAR(CD) A live CD with Hotwired, a homedone which is recorded 2005. Really Ok sound quality actually and it can be heard that Hotwired is a band for more people than for the already invited. Their messy punkrock is a hybrid between streetpunk and 77 punk and put to that some tougher things sometimes. It's only Punk rock they sing and that´s precisely what it is and really obvious is that the group qualify to the English punktop really well. Do they get even more their music in order it can more than good.(SIX) 8/8-06