HOT WATER MUSIC-THE NEW WHAT NEXT(CD EPITAPH E 6722-2) Jag är lika dum varje gång när jag lyssnar på gruppen. Än en gång tänkte jag att detta måste vara emocore men det beror mest på namnet på gruppen. Vad får vi då, jo en ganska traditionell USHC men med vissa inslag av emocore. För känslor saknas inte i HWM:s musik precis men vad jag gillar mest är sångarens lite hesa röst som passar in så gott till musiken de spelar. HWM stora fördel är att de inte glömmer melodierna och helt klart satsar de stenhårt på att behålla dem och de håller inte ett furiöst tempo hela tiden och det göra skivan som helhet gott. En riktigt lovande grupp och en av kandidaterna till årets överraskning. Till och med U2 är en grupp som jag kommer att tänka på i några av låtarna.(SJU) 21/9-04

HOT WATER MUSIC-THE NEW WHAT NEXT(CD EPITAPH E 6722-2) I´m as  stupid everyt ime I listens to the group. Once again I thought that this must be pure emocore but it depends mostly of the name, What do we get then?, really traditional USHC but with some mixes from emocore. Because feelings isn´t missing in HWM:s music precisly but what I like the most is the singers hoarse voice which really suits the music they play. HWM biggest advantage is that they don´t forget the melodies and they really serious try to keep them and they don´t have a  furious tempo all the time and that´s make the record as a wholeness good. A really promising group and one of the candidates to this years surprise. Even U2 is a group I think about in some of the songs.(SEVEN) 21/9-04

HOT WATER MUSIC-REMEDY(CD-SINGEL EPITAPH 1093-2) Jag blir lika överraskad varje gång jag hör gruppen för namnet låter som en emogrupp och där kanske de har några influenser ifrån men det mesta kommer från punken. En singel, det släpptes ju inga singlar på Epitaph förr, med en ny låt och en video. Vad skall vi då kalla deras musik, poppig punk eller så men då kanske ni tänker på Bad Religion eller något liknande och det känns inte rätt. Tuffare men mer sprött på något underligt sätt.(SJU) 23/6-03

HOT WATER MUSIC-REMEDY(CD-SINGEL EPITAPH 1093-2)I got really surprised everytime I hear the name of the group because the name sound like an emogroup and there they maybe have some influences from but the most comes from punkrock. A single, it is never been releasing any singles on Epitaph or, with a new song and  a video, What shall vi call their music, poppy punk or something like that but then you think about Bad Religion and that´s not right. Tougher but weaker in an odd way.(SEVEN) 23/6-03

HOT WATER MUSIC-CAUTION(CD-EPITAPH 6650-2) Varmvattenmusik, hur låter det egentligen, namnet kanske inte är så kul men musiken däremot är en positiv överraskning. Deras förra skiva försvann i mängden hemma hos mig och jag kom inte ihåg hur de låt. Jag trodde det var någon slags indie och det är det väl kanske men då med väldigt punkiga inslag. Jag är svag för körer och de punkiga körerna i Wayfarer är bara så bra. När de sedan har en sångare som låter sådär lagom blasé i sin röst blir det riktigt bra. Epitaph har en känsla i sina uttagningar av grupper och HWM är inget undantag.(ÅTTA) 29/8-02

HOT WATER MUSIC-CAUTION(CD-EPITAPH 6650-2) Hot water Music, how does it sound, the name isn´t so fun but the music is a really positive surprise. Their last record disappeared among other records at my home and I don´t remembered how they sound. I thought they played indie and that they maybe do but then with much punky mixed indie. I´m very weak for choirs as the ones in wayfarer where they have really punky choirs. When they have a singer which sounds really tough in his voice this is really good. Epitaph  have a feeling in the finding of groups and HWM is one of the best ones(EIGHT) 29/8-02
HOT WATER MUSIC-A FLIGHT AND A CRASH(CD-EPITAPH 6614-2/HOK/MNW) Jag trodde att HWM spelade en typ av musik som låg nära REM eller något sådant poprockband men det är kul när man kan ta fel. Många hatar termen men jag tycker den är bra emocore eller emotionell hardcore är en bra beskrivning på HWM. För det finns så mycket känslor som måste komma ut i deras musik så det nästan gör ont att lyssna på dem. Men man får ut väldigt mycket av deras musik också och på detta sättet som de gör sin musik skulle nog många band vilja låta. Det hörs att de har influenser från många håll och jag kan tänka mig att medlemmarnas musiksmak spänner från hardcore till smöriga ballader. Men det är oftast det hårda och tuffa som får utrymme i deras musik tillsammans med fantastiskt melodier(ÅTTA) 10/5-01 HOT WATER MUSIC-A FLIGHT AND A CRASH(CD-EPITAPH 6614-2/HOK/MNW) I thought that HWM played music in the same way as REM or some other poprockband but it´s fun wqhen you have so wrong.  Many people hates the term emocore or emotional hardcore is a very good term to describe HWM. Because it´s so much feelings which must out of this group so it´s almost hurt to listen to them. But you can get out very much as a private person from their music too and that way they sound I think that many bands would like to sound. You can hear that they have influences from everything from hardcore to greasy ballads but they play the harder way in their own music but the melodies is the most fantastic in HWM music.(EIGHT) 10/5-01