HOT PANDA-HOW COME I´M DEAD?(CD-MINT RECORDS MRD-138)

Hot Panda är väl urtypen för hur ett band “ska” låta om man spelar indiemusik? Som en blandning av Go-Gos, Wedding Present så larmar de på i sann indieanda. Det låter riktigt trevlig många gånger och jag kan säkert tänka mig att de kan gillas av många grupperingar men som sagt den stora delen av deras fans hittas säkert hängande på indiekonserter och hoppandes upp och ner där. Mycket melodier är det också och det känns lekfullt utan att någon gång låta löjligt eller så utan här finns det allvarliga undertoner i allt det melodiska.  27/9-2010

******

HOT PANDA-HOW COME I´M DEAD?(CD-MINT RECORDS MRD-138)

Hot Panda is the type of how band “should” sound when they plays indiemusic? As a mix of Go-Go´s, Wedding Present so do they go on in true indiespirit. They sounds really nice many times and I can surely imagine that they´re liked by many different group of people but as I said before can their fans surely be founded at indieconcerts and jumping up and down there. Much melodies is it too and it feels playful without sometime sound ridiculous or something like that because here we have some seriousness in all the melodic. 27/9-2010

HOT PANDA-VOLCANO….BLOODY VOLCANO(CD-MINT RECORDS MRD-125)

Mint Records släpper mycket olika stilar på sina grupper. Hot Panda startar sin skiva med ett countryliknande intro och när sedan sångaren låter som en blandning av Glassvegas och Håkan Hellström blir jag riktigt intresserad. Musikaliskt är det mycket lekfullt och jag tänker på gamla engelska grupper som Fall, Sultans of Ping, Blur på samma gång. Ni förstår då kanske att man blir ganska glad av Hot Pandas musik för så känner i alla fall jag det. Kanske inte någon radiomusik alltid men jag tror att Hot panda skulle kunna få ett visst genombrott med sin lekfulla musik. 5/2-09

******

HOT PANDA-VOLCANO….BLOODY VOLCANO(CD-MINT RECORDS MRD-125)

Mint Records release a lot of different styles on their groups. Hot Panda starts their record with a contrysimilar intro and when the singer sounds as a mix between Glassvegas and Håkan Hellström I become really interested. Musically it´s very playful and I think about old English groups like Fall, Sultans of Ping, Blur in the same time. You can understand that you become really happy of Hot Pandas music because so I feel it anyway. Maybe not any radiomusic but I think that Hot Panda could some sort of breakthrough with the playful music. 5/2-09