HORROS-MAAILMAN PALKKA(MINI-CD FYG-011)

Finnar kan verkligen det här med att göra tung och hård musik för det gör verkligen Horros på sin skiva som de sjunger på finska på. Det är snabba låtar som de blandar upp med tunga partier ibland. De flesta av låtarna är ganska korta men en lång finns och det är låten Silence. Annars handlar det om att spela så fort som möjligt och ändå ha en sångare som faktiskt hörs igenom allt "oväsen"  De måste väl kallas hardcore detta och det är en energiurladdning att lyssna till.....inte tu tal om annat. Finnar kan det här med hardcore tillsammans med svenskar...då är vi nog bäst på det. 23/9-2014

*******

HORROS-MAAILMAN PALKKA(MINI-CD FYG-011)

The finnish people can really this by making heavy and hard music it really makes Horros on their record as they sing in Finnish. It is fast songs as they mix up with heavy parties sometimes. Most of the songs are pretty short, but there is a long and it is the song Silence. Otherwise, it's about playing as soon as possible and still have a singer who actually sounds through it all "noise" They have well known hardcore this and there is a discharge of energy to listen to ..... beyond all else. Pimples can this with hardcore together with Swedes ... then we are probably the best at it. 23/9-2014