HORACE GREEN-COLORADO(SINGEL  HEARTS BLEED BLUE)

I snygg ljusgrön genomskinlig vinyl ger oss brasilianska Horace Green en riktigt bra skiva med bara två låtar tyvärr. Colroado är en vital lite punkig Pixiesaktig rocklåt och jag gillar tempot och det lite skramliga ljudet på låten.Vitima är en lugnare sak och här tänker jag nog mer på Dinosaur Jr eller något sådant band så jag kan kanske inte kalla detta band för punkband utan här går det nog mer åt indiehållet egentligen. Alltid trevligt med singlar men bara två låtar känns lite fattigt. Jag skulle vilja höra mer av denna ganska egna grupp egentligen. 2/10-2014

*******

HORACE GREEN-COLORADO(SINGEL  HEARTS BLEED BLUE)

The stylish light green transparent vinyl allows us Brazilian Horace Green a really good album with only two songs unfortunately. Colroado is a vital bit punky Pixies-like rock song and I like the pace and the little rattling sound on the song.Vitima is a quieter thing and here I am probably more of Dinosaur Jr or something like that band so I may not be able to call this band of punk bands but this is probably more to the indie way really. Always nice with singles but only two songs feels a little poor. I would like to hear more of this rather own group really. 2/10 - 2014

HORACE GREEN-MADEIRA(CD-HEARTS BLEED BLUE)

Jag tyckte först att de sjöng på tyska men insåg ganska snabbt att det var portugisiska eftersom de kommer från Brasilien. 6 låtars med emocore eller vad man skall kalla det är väl aldrig fel. Gitarrerna larmar, sånger är desperat och allt är som det skall i denna sorts musik. Horace Green utmärker sig ändå lite tycker jag för deras musik är bättre än många andra i genren. Helt klart är det ett band som vet vad de vill och Horace Green vill förmedla något med sin musik och det är det tyvärr alltför många musiker runtom i världen som bara gör musik för pengar. Jag tror inte Horace Greens huvudsyfte är att tjäna pengar utan att tjäna oss och ge oss bra emocore.  9/9-2014

*******

HORACE GREEN-MADEIRA(CD-HEARTS BLEED BLUE)

I thought at first they sang in German but realized pretty quickly that it was Portuguese because they come from Brazil. 6 songs with emocore or what to call it is never wrong. The guitars alerts, singer is desperate, and everything is as it should be in this kind of music. Horace Green excels still little, I think their music is better than many others in the genre. Clearly, it is a band that knows what they want and Horace Green wants to convey something with their music and it is unfortunately too many musicians around the world who just do music for money. I do not think Horace Green's main purpose is to make money but to serve us and give us good emocore. 9/9-2014