HOPESCURE-NOSTALGIA PT 1(CD-M & O MUSIC VOC 9075)

 

Man ser redan på omslaget att det kommer att vara ganska storstilat. Bandet är fransk-luxemburgsk och deras musi kan säkert kallas progressive metal och det kanske inte är min starka sida. Jag kan helt klart se saker med det som är positivt men det kanske inte är music som jag så ofta lyssnar på. Jag har ju lyssnat en del på Rush och där tycker jag mig faktiskt höra lite likheter med just den gruppen. Även Deep Purple fast kanske inte lika tufft men orgeln där som Hopescure hanterar finner jag likheter med Deep Purple. Så låter detta intressant så tycker jag absolut att ni ska kolla gruppen och det är ju alltid kul med lite udda länder och med grupper som inte är jättestora här i Sverige. Jag gillar när de tuffar till visa partier som de gör i Hate till exempel och det lyfter gruppen mycket!  19/2-2020


******

HOPESCURE-NOSTALGIA PT 1(CD-M & O MUSIC VOC 9075)

You are already seeing on the cover that it will be quite large-scale. The band is French-Luxembourgian and their music can certainly be called progressive metal and that may not be my strong side. I can clearly see things with what is positive but it may not be music that I so often listen to. After all, I have listened to some of Rush and there I actually find some similarities with that particular group. Although Deep Purple though maybe mot so tough but the organ where Hopescure handles I find similarities to Deep Purple. So this sounds interesting so I definitely think you should check out the group and it is always fun with some odd countries and with groups that are not very big here in Sweden. I like when they sounds really tough in some parts as they do in Hate for example and it lifts the group a lot! 19/2-2020